Ads Top

Overheid en bedrijven sluiten akkoord voor energiebesparing huishoudens

Het doel van 100 petajoule (PJ) energiebesparing in 2020 uit het Energieakkoord is een stap dichterbij. Het kabinet, energieleveranciers, netbeheerders en bedrijven voor  besparingsproducten en -diensten  hebben vandaag afspraken gemaakt rond energiebesparingen bij huishoudens en klein-zakelijke verbruikers. Dit convenant staat gelijk aan een besparing van het energieverbruik (elektriciteit en gas) van ongeveer 150.000 huishoudens. Onderzoekscentrum ECN heeft doorgerekend dat de afspraken 10 PJ energiebesparing bijdragen aan de doelstelling voor 2020. Dat maken minister van Economische Zaken, Henk Kamp en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk vandaag bekend.

Minister Kamp: “Om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen is de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie noodzakelijk. Deze opgave wordt makkelijker gehaald als de vraag naar energie daalt. Om deze doelen te kunnen bereiken is de inzet nodig van iedereen: van de overheid, van bedrijven én van burgers. Het vandaag gesloten convenant, dat een forse energiebesparing van 10PJ mogelijk maakt, is hiervan een goed voorbeeld. Ik ben blij dat we samen met alle verschillende partijen hebben afgesproken dat we maatregelen nemen die ertoe leiden dat mensen meer inzicht krijgen in hun energieverbruik. Meer inzicht in verbruik kan leiden tot energiebesparing, dit kan een huishouden een gemiddelde goedkopere energierekening opleveren van € 45 per jaar.”

De ondertekening van het Convenant Energiebesparing is een goede eerste stap naar verduurzaming van de gebouwde omgeving, zegt Essent. In de komende jaren wil Essent voorop lopen in energiebesparing en samen met consumenten, bedrijfsleven en overheid de doelen uit het convenant overtreffen. Essent wil dat de betrokken partijen daarbij oog houden voor de betaalbaarheid van energiebesparing voor lagere inkomens.


Patrick Lammers, CEO Essent: ‘Bij moederbedrijf innogy is tot op het hoogste niveau de keuze gemaakt om een succes te maken van de energietransitie. De noodzaak en verantwoordelijkheid om op die manier een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de energietransitie wordt breed gevoeld onder de medewerkers van Essent. Voor ons is het Convenant Energiebesparing een extra bevestiging om samen met particuliere en zakelijke consumenten nog meer in te zetten op energiebesparing. We geloven sterk in het credo ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’. Wij willen consumenten bewust maken van de noodzaak van energiebesparing en ze actief ondersteunen en faciliteren bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Dat gaat wat ons betreft verder dan het geven van inzicht en feedback.’

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.