Ads Top

Opslag zonne-energie door burger stagneert vanwege ontbreken financieel voordeel

Elektrische auto’s kunnen fungeren als energiecentrales voor zonne-energie. De technologie is er, maar wordt nog niet breed toegepast op straat- en wijkniveau. De voornaamste reden: een financieel voordeel voor burgers ontbreekt, waardoor bedrijven die de technologie ontwikkelen zich nog niet op deze doelgroep richten. De internationale conferentie Vehicle2Grid op 11 en 12 mei bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) moet ertoe leiden dat Europese en lokale politici, netbeheerders, onderzoekers en bedrijven de handen ineenslaan om deze energie-opslag in elektrische voertuigen nu ook in steden, wijken en straten uit te rollen.

Op de conferentie Vehicle2Grid, georganiseerd door de Hogeschool van Amsterdam met energietransitiebureau Resourcefully zijn bedrijven aanwezig die koploper zijn in Vehicle2Grid, evenals de auto-industrie, beleidsmakers en kennisinstellingen. De European Investment Bank en de Europese Commissie zijn op de conferentie aanwezig als mogelijke financiers.

Sprekers zijn onder andere Chief Technology Officer Amsterdam Ger Baron, HvA-lector Energie en Innovatie Robert van den Hoed en Robin Berg van het project We Drive Solar.

Overtollige energie uit zonnepanelen opslaan in de accu’s van elektrische voertuigen, om dit later te gebruiken. Dit is sinds een paar jaar mogelijk met zogenaamde Vehicle2Grid-technologie. Auto’s en huishoudens kunnen zo gebruikmaken van schone energie, ook op de momenten dat het aanbod van zonne-energie laag is. Daarnaast helpt de nieuwe technologie om het gebruik van het elektriciteitsnet te balanceren: de opgeslagen energie kan aan het net worden teruggeleverd op de momenten dat de energievraag hoog is. De HvA is als eerste hogeschool in Nederland sinds enige jaren betrokken bij de ontwikkeling van deze techniek.

In Europa loopt inmiddels een aantal grootschalige en commerciële proefprojecten met deze nieuwe technologie. Maar terwijl het aantal elektrische auto’s sterk stijgt, laat de toepassing voor huishoudens en wijken in steden nog op zich wachten. De HvA organiseert de internationale Vehicle2Grid-conferentie om hier een impuls aan te geven.

‘De beschikbare techniek daalt slechts beperkt en tergend langzaam op de samenleving neer,’ zegt Hugo Niesing, organisator van de internationale Vehicle2Grid-conferentie op de Hogeschool van Amsterdam. ‘We zien dat in Europa op verschillende plekken hard gewerkt wordt aan het uitrollen van deze technologie, maar de meeste van deze commerciële projecten zijn gericht op het balanceren van het elektriciteitsnet, want daaraan valt geld te verdienen.’

Zo werken in Kopenhagen de auto-industrie en een energieleverancier samen aan een project waarbij auto’s via laadpalen stroom terugleveren aan het net. De ArenA experimenteert met teruglevering van opgeslagen energie aan het electriciteitsnet vanuit gebruikte accu’s.

De grote revolutie voor huishoudens blijft vooralsnog uit. Het grootste probleem is de business case, zegt Niesing. ‘Bedrijven die de systemen ontwikkelen, doen dit nog niet voor huishoudens omdat schone energie voor deze consumenten geen voordeel biedt. Energie kost de consument 24 cent per kilowattuur, ongeacht of dat schone of vuile energie is. De eerste prikkel die daarom moet worden afgegeven, is om de energieprijs lager te maken voor schone, lokaal opgewekte energie. De tweede prikkel is om lagere belasting te heffen voor huishoudens en bedrijven die schone energie gebruiken, en daardoor minder gebruikmaken van het net.'

De Vehicle2Grid-conferentie is de gelegenheid waar de industrie, beleidsmakers en onderzoekers vanuit deze bevindingen gezamenlijk tot stappen komen, om de technologie uit te rollen naar de rest van de samenleving. Europa  kan een belangrijke voorbeeldrol vervullen in samenwerking met steden, door als facilitator van grote projecten te tonen welke voordelen Vehicle2Grid oplevert. De volgende stap is dat de overheid de prikkels voor consumenten daadwerkelijk afgeeft.

De European Investment Bank neemt op de conferentie dan ook kennis van de laatste stand van zaken van projecten in steden rond energie-opslag (zoals We Drive Solar in Utrecht, het experiment met flexibel laden van gemeente Amsterdam, en het door de HvA geleide Europese onderzoek SEEV4City)Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.