Ads Top

Elektriciteit uit pluimveemest scoort hoge ogen

Van de verschillende manieren om pluimveemest te gebruiken, blijkt het opwekken van elektriciteit het beste te scoren vanuit milieuperspectief. Dat is de uitkomst van onafhankelijk onderzoek door adviesbureau CE Delft. Nog niet eerder werden de meest gangbare manieren waarop pluimveemest kan worden gebruikt, zo uitgebreid met elkaar vergeleken. De grootste energiecentrale op het Europese vasteland die stroom opwekt door verbranding van pluimveemest, staat in Nederland. De centrale in Moerdijk voorziet jaarlijks 70.000 huishoudens permanent van elektriciteit.

Onderzoeksbureau CE Delft is gespecialiseerd in het thema duurzaamheid. Het bureau vergeleek negen manieren waarop pluimveemest ‘van de kip tot en met de akker’ kan worden gebruikt en onderzocht welke gevolgen dat heeft voor het milieu. CE Delft bracht -voor elk van de manieren waarop pluimveemest wordt verwerkt- alle effecten voor het milieu in kaart. Daarnaast besteedden de onderzoekers extra aandacht aan organische stof, stikstof, fosfor en kalium. Eén van de onderzochte manieren was de grootschalige productie van elektriciteit in combinatie met de recycling van het kostbare fosfor en kalium, zoals in Moerdijk gebeurt.

CE Delft concludeert dat de grootschalige productie van groene elektriciteit door gebruik van pluimveemest, zorgt voor een forse daling van de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2, methaan en lachgas. Verder stelt CE Delft dat de energiecentrale in Moerdijk door het behouden blijven van de mineralen fosfor en kalium, bijdraagt aan een gesloten kringloop.

CE Delft concludeert overigens dat energiecentrale BMC Moerdijk kansen onbenut laat. Zo kan de milieuwinst worden vergroot door de beschikbare restwarmte te benutten. En verder stelt CE Delft dat het vervoer van mest en pluimveemest-as bij BMC efficiënter kan.

BMC-directeur Kees de Regt erkent de conclusies en aanbevelingen van CE Delft: “Wij werken aan een voortdurende verbetering op het gebied van duurzaamheid. En we beginnen daarom zo spoedig mogelijk met de bouw van een grote opslag op ons eigen fabrieksterrein.” Volgens De Regt zal de uitstoot van CO2 daardoor al vanaf 2018 verder worden teruggedrongen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.