Ads Top

TenneT opent de balanceringsmarkt voor batterijen via blockchain

TenneT en Vandebron slaan de handen ineen en testen de inzet van gedecentraliseerde batterijen uit elektrische auto's op de balanceringsmarkt middels blockchaintechnologie. IBM faciliteert de pilot als technologiepartner. TenneT beoogt in de toekomst capaciteit uit kleinere decentrale bronnen te benutten om daarmee de leveringszekerheid te kunnen blijven garanderen.

Als Transmissie System Operator (TSO) is TenneT verantwoordelijk voor de Nederlandse balanshandhaving. Om een continue levering van elektriciteit te garanderen, moeten vraag en aanbod dan ook 24 uur per dag en 7 dagen per week in balans zijn. Met de toegenomen elektriciteitsproductie uit duurzame bronnen neemt de volatiliteit op het net toe. Daarnaast zijn er in de toekomst waarschijnlijk minder conventionele centrales beschikbaar om de benodigde flexibiliteit te leveren. Een veelvoud aan kleinere, decentrale batterijen kunnen soelaas bieden. TenneT onderzoekt of met blockchaintechnologie het aantal spelers op de balanceringsmarkt kan worden vergroot waardoor er betere prijsvorming tot stand komt en TenneT minder afhankelijk wordt van de aanwezigheid van conventionele centrales.

De balanceringsmarkt wordt tot nu toe vooral bediend door grotere partijen. In haar rol als marktfaciliteerder is TenneT verantwoordelijk om de markt ook toegankelijk te maken voor kleine gedecentraliseerde flexibiliteit. Als onderdeel van een breder digitaal transformatie programma streeft TenneT ernaar de balanceringsmarkt te openen voor gedecentraliseerde flexibiliteit. Voor deze integratie start TenneT een pilot met blockchain, gebaseerd op de open source Hyperledger software, dat vele kleinschalige batterijen koppelt aan de reguliere TenneT biedladder en systemen voor balanceringsvermogen.

In deze pilot levert Vandebron vermogen afkomstig uit het opladen van haar EV (elektrisch rijden) klanten voor de balanshandhaving. Dit gebeurt door, gedurende de laadsessie, op verzoek van TenneT te starten of stoppen met laden. Vandebron heeft hiervoor een algoritme ontwikkeld dat dit op een intelligente manier doet. Het duurzame energiebedrijf faciliteert deze dienst voor haar klanten die hiervoor een vergoeding krijgen, zonder concessies te hoeven doen op het gewenste gebruik van de auto.

Na een succesvolle pilot zullen andere partijen die toegang hebben tot flexibiliteit van meerdere decentrale bronnen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de TenneT Energy Community om flexibiliteit aan te bieden. TenneT zal geïnteresseerden via nieuwsbrieven en een consultatieworkshop op de hoogte houden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.