Ads Top

Eerste boring geothermie naar 4 kilometer diepte

Het geothermieproject Trias Westland waarbij 49 (glastuinbouw)bedrijven op 4 kilometer diepte gaan boren naar warmte is gestart. De provincie draagt hier financieel aan bij.

Met deze aardwarmte verwarmen de Westlandse bedrijven straks hun kassen en gebouwen op een duurzame manier en tegen een stabiele kostprijs. De provincie Zuid-Holland heeft aan dit project bijgedragen via het programma Kansen voor West, bedoeld om de regionale economie in de Randstad een innovatieve impuls te geven.

Deze diepe boring is een primeur in Nederland. Eind april zijn de contracten getekend. De voorbereidende werkzaamheden op de boorlocatie aan de Lange Broekweg in Naaldwijk zijn inmiddels gestart.

In de Westlandse bodem is volop duurzame energie te vinden. De aardbodem bevat natuurlijke waterhoudende grondlagen; hoe dieper, hoe warmer het water in de aarde is. Het hete water kan worden opgepompt en met een warmtewisselaar worden overgedragen aan een warmtenet, zodat het water naar de afnemers verspreid kan worden. Na gebruik wordt het afgekoelde water terug de aarde in gepompt en door de aardkern weer opgewarmd. Dankzij een aansluiting op aardwarmte hoeven telers veel minder aardgas te gebruiken. Bovendien is aardwarmte eeuwig beschikbaar en het gebruik leidt tot fors minder CO2-uitstoot in Greenport Westland. Ook verbetert de luchtkwaliteit, omdat er minder stikstof wordt uitgestoten en neemt de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af.

Primeur: 4 kilometer diep
De boring is een uniek en innovatief project in Nederland. Eerdere boringen in Nederland gingen namelijk tot circa 2,5 kilometer diepte in de zogenaamde Onderkrijtlaag. Trias Westland onderzoekt of genoeg warm water te winnen is op 4 kilometer diepte uit de Trias-aardlaag. Een proefboring moet aantonen of de beoogde warmte ook daadwerkelijk aanwezig en winbaar is om alle deelnemende bedrijven te kunnen aansluiten op aardwarmte. Als blijkt dat de Trias-aardlaag niet geschikt is om voldoende warmte te winnen, wordt een tweede reguliere aardwarmteboring uitgevoerd op circa 2,5 kilometer diepte en kan een deel van de bedrijven worden aangesloten.

Werkzaamheden zijn gestart
De werkzaamheden op de boorlocatie zijn inmiddels gestart. Direct omwonenden zijn hierover geïnformeerd. De kassen op de boorlocatie worden momenteel verwijderd. In juni wordt de conductor geplaatst; een soort beschermhuls voor de boring. In de zomer vinden de voorbereidende grondwerkzaamheden plaats. Er worden o.a. meer dan 200 heipalen aangebracht om de boortoren te kunnen dragen, waarna de toren wordt opgebouwd. In het najaar vindt de eerste boring plaats die ongeveer 100 dagen zal duren. Ook de tweede boring duurt ongeveer 100 dagen. Naar verwachting kunnen in de zomer volgend jaar de eerste bedrijven op het warmtenet worden aangesloten.

Dit is een project van en voor de telers. Krachtig is dat zij via een eigen coöperatie samenwerken met elkaar én met grote regionale partijen. Voor de aansluiting op het warmtenet betalen zij jaarlijks een vast bedrag op basis van werkelijke kosten. De warmte nemen zij af tegen werkelijke kosten, waarbij zij profiteren van eventuele meevallers. Wat zij niet gebruiken kunnen ze onderling verhandelen; zo kunnen ze de kosten laag houden en de warmtebron optimaal benutten. Na 15 jaar is de Westlandse warmtecoöperatie volledig eigenaar van het geothermiebedrijf.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.