Ads Top

Rekenkamer onderzoekt gemeentelijk duurzaamheidsbeleid

De rekenkamercommissie start een onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid van de gemeente Eindhoven op het gebied van duurzaamheid.

“De rekenkamercommissie heeft als onderzoeksdoel inzicht te geven in de huidige stand van zaken, en mogelijke verbeteringen voor te stellen in het licht van de ambities en toekomstige opgaven” aldus de heer Hartmann, voorzitter van de rekenkamercommissie. Duurzaamheid is een thema van grote maatschappelijke relevantie. Door onderzoek ondersteunt de rekenkamercommissie de gemeenteraad bij zijn kaderstellende en controlerende rol. Eindhoven heeft de ambitie om in 2045 energieneutraal te zijn. De rekenkamer brengt in kaart in hoeverre de gemeente Eindhoven slaagt in het realiseren van de ambities, in samenwerking met andere partijen, en wat mogelijk verbeterd kan worden in de duurzaamheidsontwikkeling.

De rekenkamercommissie wil de rapportage in november 2017 aanbieden aan de Eindhovense gemeenteraad.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.