Ads Top

Duurzaamheid 2016 van ministerie van IenM in beeld

Achttien procent minder uitstoot van CO2 broeikasgassen dan in 2015, een CO2 certificaat en winnaar van de Procura+ Award voor duurzame aanbestedings­procedure bij de A6 Almere. Het Duurzaamheidsverslag 2016 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu laat zien dat alle onderdelen van zijn organisatie duurzamer zijn gaan opereren dan het jaar daarvoor. Door in te zetten op onder meer energiebesparing en het hergebruik van grondstoffen. Het rapport laat ook zien welke stappen het ministerie moet zetten om zelf in 2030 volledig klimaatneutraal en honderd procent circulair te zijn.

Het is voor de tweede keer dat het ministerie dit duurzaamheidsverslag publiceert. Het geeft een beeld van onder meer het eigen energieverbruik, besparingen en de inkoop van duurzaam geproduceerde producten en diensten. Ook beschrijft het de maatregelen en de inspanning die het laatste jaar zijn genomen door IenM, Rijkswaterstaat, het KNMI, het Planbureau voor de Leefomgeving, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Nederlandse Emissie Autoriteit en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling.

Het verslag bestaat uit drie delen: een deel behandelt de activiteiten van IenM in het algemeen, een tweede deel zoomt in op de activiteiten van Rijkswaterstaat en in het laatste deel komen initiatieven van de overige agentschappen en PBL aan de orde.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.