Ads Top

UHasselt bouwt mee aan batterij van de toekomst

'Zou het niet fantastisch zijn als we – op de plek waar mijnwerkers honderd jaar geleden voor het eerst steenkool uit Limburgse grond haalden – de batterij van de toekomst konden bouwen? Dan zou de wereld naar Limburg kijken voor oplossingen rond duurzame energie.'

Prof. dr. An Hardy en prof. dr. Marlies Van Bael (UHasselt) hebben een droom. En met SolSThore hebben ze de expertise, partners en infrastructuur om die ook waar te maken.

“Energie is zó cruciaal. Koken, werken, wonen… We kunnen niet zonder. Die energie moeten we blijven waarborgen op de meest duurzame manier”, zegt An Hardy. “Batterij-onderzoek kan daar een belangrijke rol in spelen. Dat mogen we niet zomaar overlaten aan China, Japan of Korea – daarvoor is de energie-uitdaging maatschappelijk én economisch te belangrijk.”

Iedere partner levert een bijdrage vanuit zijn eigen expertise, maar het einddoel is duidelijk: samen een innovatieve, veilige, duurzame en milieuvriendelijke oplossing voor energieopslag ontwikkelen.

An Hardy: “Een oplossing die de huidige opslagcapaciteiten ruimschoots overschrijdt. Idealiter ontwikkelen we een zeer performante batterij die eerst gebruikt kan worden in elektrische wagens en dan een tweede leven krijgt om thuis energie uit zonnecellen op te slaan. Die langere en meerdere levenscycli zijn belangrijk, want ook die tweede, omgebouwde batterij moet op haar beurt weer makkelijk te recycleren zijn.”

De onderzoeksgroep waarvan ze deel uitmaken, is in wezen geen ‘batterij-onderzoeksgroep’. “Klopt”, aldus Marlies Van Bael. “Wij zijn chemici die teruggaan naar de essentie van de dingen. Wij zoeken letterlijk in de Tabel van Mendelejev naar ingrediënten om dat vernieuwende batterijmateriaal te ontwikkelen. Met die elementen proberen we een recept te schrijven dat werkt. Als scheikundigen weten we, gelukkig, al veel over de chemische reacties die combinaties kunnen opleveren. Maar het onontgonnen terrein dat openligt om te exploreren, is nog steeds veel groter dan wat tot nu toe bekend is.”

Van Bael: “We willen een vastestofbatterij ontwikkelen. Dat is onze ambitie. En daarin ligt ook de grootste innovatie, want op dit moment is er nog geen enkele vastestofbatterij op de markt. Traditionele batterijen bestaan uit twee elektrodes. De ionen in die batterij zwemmen van de ene elektrode naar de andere. Ze bewegen zich voort in een vloeibaar medium. Dat maakt de ionen-stroom makkelijker, maar ook minder veilig. Want precies die vloeistof kan batterijen doen lekken, verdampen of ontploffen. Om een nieuw materiaalmodel te vinden waarin je – zonder rendementsverlies – de vloeistof door een vaste stof wil vervangen, moet je volledig out-of-the-box denken… Een immense uitdaging.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.