Ads Top

Financiële sector werkt mee aan transitiepaden voor snellere CO2-reductie

De ministeries van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu werken gezamenlijk aan nieuwe transitiepaden richting een CO2-arme samenleving in 2050. Ook de financiële sector wordt gevraagd hieraan bij te dragen. Het Platform voor Duurzame Financiering, dat in april bijeenkwam bij De Nederlandsche Bank, heeft zich hiervoor uitgesproken.

De uitwerking van de transitiepaden werd besproken tijdens de Platformbijeenkomst. Onder voorzitterschap van DNB-directeur Frank Elderson bespraken de leden ook diverse andere duurzaamheidsinitiatieven in de financiële sector en presenteerden de werkgroepen de voortgang op hun dossiers.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu benadrukte tijdens de bijeenkomst dat Nederland economisch belang heeft bij een meer geleidelijke en dus tijdig ingezette klimaat- en energietransitie. De transitiepaden die hiervoor nu verkend worden, moeten een volgend kabinet in staat stellen om heldere keuzes te maken en dienen ook als inbreng voor het concept nationaal energie en klimaatplan dat Nederland begin volgend jaar in Brussel moet indienen.
De financiële sector gaat financiële expertise leveren bij het uitwerken van de transitiepaden, en kijkt ook welke bijdrage vanuit de financiële sector kan worden geleverd voor de transitie zelf.

Tijdens de Platformbijeenkomst presenteerden verschillende werkgroepen uit de sector hun bijdrage aan verduurzaming. De werkgroep SDG Impactmeting werkt aan standaarden voor het meten van maatschappelijk rendement op beleggingen, en gaf aan hier een zeer concrete methode voor te ontwikkelen. Met deze nieuwe methode wordt in kaart gebracht wat een belegging in een bedrijf (naast de financiële opbrengst) aan positieve effecten voor de samenleving oplevert. Hiervoor wordt de impact gemeten van de producten en diensten die ze in de markt zetten. Pensioenfondsen en -uitvoeringsorganisaties, banken en verzekeraars, maar ook grote partijen uit het Nederlands bedrijfsleven zoals Philips en Unilever werken hieraan samen. Binnen de financiële sector is er een toenemende behoefte om te meten of de bedrijven waarin wordt belegd of waaraan geld wordt geleend, een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

De werkgroep Duurzame Educatie en Communicatie presenteerde haar eerste tastbare resultaten. In samenwerking met Nyenrode Business Universiteit is een lesmodule voor bestuurders ontwikkeld met als doel duurzaamheid beter te verankeren bij besluitvormers binnen financiële dienstverleners. De cursus gaat 30 mei dit jaar van start.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.