Ads Top

Klacht tegen ING vanwege schending OESO-richtlijnen

Oxfam Novib, Greenpeace, BankTrack en Milieudefensie dienen vandaag een klacht in tegen ING bij het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen (NCP). ING schendt volgens de organisaties de OESO-richtlijnen op het gebied van milieu en klimaat. De bank stopt nog steeds miljarden in fossiele energiebedrijven en heeft bovendien geen plan om de broeikasgasuitstoot van haar financieringen te verminderen. De vier organisaties roepen ING-bestuursvoorzitter Ralph Hamers op om vandaag tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van ING een concrete toezegging te doen om de klimaatimpact van ING's financieringen te verkleinen.

Peter Ras, senior beleidsadviseur Oxfam Novib: "ING investeert 8x meer in fossiele energiebedrijven dan in duurzame energiebedrijven. De bank geeft niet aan hoe zij deze verhouding wil verbeteren om te voldoen aan de klimaatdoelstelling van de VN. Hamers heeft vandaag alle kans om nieuwe ambitieuze klimaatplannen van ING aan te kondigen en daarmee onze klacht tegen ING vanwege schending van de OESO-richtlijnen overbodig te maken."

Kim Schoppink, campagneleider Greenpeace: "ING zegt al jaren zich hard te maken voor het klimaat. Maar ondertussen blijft de bank gewoon geld lenen aan bedrijven die nieuwe kolencentrales bouwen. Om klimaatverandering te stoppen moeten we juist kolencentrales sluiten."

De OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen maken duidelijk wat de overheden van de OESO-landen, waaronder Nederland, verwachten van internationale opererende bedrijven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De OESO vindt het onder andere belangrijk dat bedrijven rapporteren hoeveel broeikasgasuitstoot hun activiteiten veroorzaken en dat bedrijven die uitstoot proberen terug te dringen en zichzelf daarvoor doelen stellen. ING doet dit wel voor de uitstoot van haar eigen bedrijfsvoering, maar niet voor de broeikasgasuitstoot van de bedrijven en projecten die zij financiert. Juist die uitstoot is enorm.

De vier organisaties sturen vandaag hun klacht naar het NCP met het verzoek om het klimaatbeleid van ING tegen het licht te houden én ING aan te sporen om haar (klimaat-)beleid in lijn te brengen met de OESO-richtlijnen. De organisaties roepen ING op om zich uiterlijk 1 september 2017 te committeren aan het naleven van de OESO-richtlijnen met betrekking tot de impact op het klimaat door ING's investeringen. ING kan dit doen door de totale uitstoot van broeikasgassen door haar investeringen openbaar te maken en door het publiceren van ambitieuze, concrete en meetbare doelen om ING's broeikasgas-emissies als gevolg van haar investeringen omlaag te brengen. Deze aanpak moet het klimaatbeleid van ING in lijn brengen met de beperking van de wereldwijde opwarming tot 1,5°C zoals dat is afgesproken tijdens het internationale klimaatakkoord van Parijs in 2015.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.