Ads Top

Elia versterkt elektriciteitsnet tussen Kruibeke en Zomergem

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, start met de werken aan de hoogspanningslijn Mercator-Horta in Oost-Vlaanderen. Deze lijn is de laatste jaren steeds meer een belangrijke schakel geworden in het Europese elektriciteitsnetwerk. De versterking van Mercator-Horta is cruciaal om de energie-uitwisseling met onze buurlanden mogelijk te maken en de bevoorradingszekerheid te garanderen.

Mercator-Horta is een 380kV hoogspanningslijn van 49 kilometer die van Kruibeke tot Zomergem loopt en daarbij 12 gemeenten doorkruist. Tijdens de eerste fase van de werken aan deze lijn worden de masten en funderingen versterkt. Elke mast tussen hoogspanningsstation Mercator in Kruibeke en station Horta in Zomergem krijgt ondersteuning van extra ondergrondse betonnen palen. Deze eerste fase wordt eind 2017 afgerond. In 2018 worden ook de klassieke geleiders van de lijn Mercator-Horta vervangen door geleiders die performanter zijn. Eerder startte Elia al met de werken aan hoogspanningsstation Mercator in Kruibeke.
 
De versterking van de lijn Mercator-Horta is noodzakelijk om drie redenen. Eerst en vooral zorgen deze werken ervoor dat de elektriciteit beter getransporteerd kan worden van en naar de buurlanden. Deze in- en uitvoer van elektriciteit is belangrijk voor de bevoorradingszekerheid in België en Europa. Elia handelt namelijk niet alleen binnen een nationale context, maar is als Belgisch transmissienetbeheerder een belangrijke schakel in het Europese energienetwerk. Daarnaast vraagt Europa aan haar lidstaten om te investeren in voldoende transportcapaciteit, om de internationale marktwerking te verbeteren en de energieprijs concurrentiëler te maken. Tot slot maakt Mercator-Horta het mogelijk om de elektriciteitsproductie van windparken op zee verder te transporteren naar het binnenland en de buurlanden. Dit is een belangrijke stap voor de integratie van hernieuwbare energiebronnen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.