Ads Top

Grootste zonnepark in Utrecht gelanceerd

UMC Utrecht, Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht lanceren op maandag 10 oktober 2016 tijdens een ontbijt bij Stichting Utrecht Science Park, samen het grootste oppervlak aan zonnepanelen in Utrecht. In totaal liggen er 8.000 zonnepanelen op een groot aantal daken in het Utrecht Science Park. Met zonne-energie zetten de drie organisaties duidelijk in op duurzame bedrijfsvoering en hopen daarmee een voorbeeld te zijn voor medewerkers en studenten.

De Universiteit Utrecht heeft de ambitie om in 2020 de helft van het energiegebruik duurzaam op te wekken, onder meer door warmte-koude-opslag, windenergie en het benutten van zonlicht. 

Uiteindelijk wil de Universiteit Utrecht in 2030 CO2-neutraal zijn. Ook het UMC Utrecht wil in 2030 CO2-neutraal zijn én zijn grondstofkringlopen gesloten hebben. De energie die het UMC Utrecht inkoopt, is al voor 30% duurzaam. Daarnaast gebruikt het UMC warmte-koude-opslag in de bodem en benut het zonlicht. De HU heeft de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn. De stroom is al 100% groen en de bereikte energie-efficiency in 2016 48% ten opzichte van 2010.

Tijdens het USP ontbijt tonen Tineke Zweed (lid college van bestuur Hogeschool Utrecht), Anton Pijpers (lid college van bestuur Universiteit Utrecht) en Mirjam van Velthuizen (lid raad van bestuur UMC Utrecht) beelden van de plaatsing van de zonnepanelen en het eindresultaat: “Met de realisatie van dit project werken wij aan een gezonde samenleving en willen wij een goed voorbeeld zijn voor onze omgeving.”

De 4.600 panelen op de Universiteit Utrecht, 2.400 zonnepanelen op het UMC Utrecht en 1.000 op de Hogeschool Utrecht produceren jaarlijks ongeveer 1,8 miljoen kWh duurzame stroom. Dat is vergelijkbaar met het elektraverbruik van 545 huishoudens.

Sustainability, een van de vier strategische thema’s van Universiteit Utrecht speelt een belangrijke rol binnen onderzoek, onderwijs, valorisatie en bedrijfsvoering. De universiteit neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om in ecologisch, economisch en sociaal opzicht een actieve bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Ook ziet de Universiteit Utrecht het als onderdeel van haar maatschappelijke taak om studenten en medewerkers bewust te maken van de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, en middels onderzoek bij te dragen aan oplossingen voor deze uitdagingen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.