Ads Top

Energiebesparing zware industrie: meer winst, banen en innovatie

D66-Kamerlid Van Veldhoven wil de Nederlandse economie sterker maken en banen creëren door energiebesparing. De D66’er stelt voor om net als in de omringende landen de zware industrie te laten investeren in maatregelen die energie besparen en zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen.

Van Veldhoven: “Energiebesparing levert geld op. Daarmee verbetert de concurrentiekracht van de Nederlandse economie en deze bedrijven. Bovendien zorgt het voor tot wel 6800 extra banen bij de installatie- en bouwbedrijven die de nieuwe energiebesparende technieken plaatsen. De besparing kan gelijk staan aan het totale energiegebruik van zo’n 60.000 huishoudens.” Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft berekend dat het voorstel van D66 tot 6.800 banen oplevert bij de bouw- en installatie sector, en bij de toeleverende bedrijfstakken.

Ed Nijpels is voorzitter van de borgingscommissie van het Energieakkoord. Deze commissie monitort de voortgang en stelt eventueel de maatregelen bij zodat de overeengekomen doelen in het akkoord worden gehaald. “We hebben een stevige ambitie op energiebesparing in de industrie”, aldus Nijpels. “Dit voorstel kan bijdragen aan het halen ervan op een manier die de industrie ook nog eens structureel sterker maakt.”

Het gaat bijvoorbeeld om bedrijven in de chemische industrie, raffinaderijen en de zware staalindustrie. Het energiegebruik van deze grootverbruikers staat gelijk aan zo’n 25% van alle energie die Nederland gebruikt. Relatief kleine investeringen hebben grote dalingen in het energiegebruik tot gevolg. Van Veldhoven: “De supermarkt op de hoek neemt al maatregelen om minder elektriciteit te gebruiken. Dat scheelt deze bedrijven geld. Alleen al in Den Bosch heeft men met één medewerker die hielp bij het besparen van energie evenveel bespaard als vijf windmolens in een heel jaar kunnen opwekken. De bedrijven die hierbij betrokken waren, zijn enthousiast over deze aanpak. De investeringen verdienen zichzelf terug. Laten we dit ook doen bij de grootste energieverbruikers.”

In Nederland zijn 110 bedrijven met een groot energiegebruik. Deze bedrijven stoten zoveel CO2 uit dat ze onder het Europese handelssysteem voor emissierechten (ETS) vallen. Deze bedrijven krijgen voor hun kerntaak een deel van deze rechten om CO2 uit te stoten, de rest van deze rechten kopen zij. De energie-intensieve bedrijven gaan wat D66 betreft ook energiebesparende maatregelen nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen, voor zover het gaat om energiegebruik dat geen directe invloed heeft op de eigen broeikasgasemissies die onder het ETS vallen. Dan gaat het afhankelijk van het bedrijf bijvoorbeeld over het energiegebruik op kantoren, efficiëntere koeling, energiezuinigere pompen of ventilatoren. In Nederland zijn de bedrijven die het meeste energie gebruiken nu nog uitgezonderd op de regel om elke vier jaar een doorlichting op het energieverbruik te krijgen. Nederland wijkt hiermee af van andere Europese landen. In onder andere Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Zweden, Italië en het Verenigd Koninkrijk bestaat deze uitzondering niet.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.