Ads Top

Onderzoekers pleiten voor wereldwijde prioritering om schone energie te ontwikkelen

Klimaatproblemen moeten internationaal groot aangepakt worden, naar het voorbeeld van de succesvolle inspanningen om verwaarloosde ziekten te bestrijden, vindt een internationale groep onderzoekers.

In een ingezonden opiniestuk in wetenschappelijk tijdschrift Nature van deze week, pleit een internationale groep van onderzoekers uit negen landen voor een grootse strategie om mondiale prioriteiten te stellen voor de ontwikkeling van duurzame energie. Onder hen VU-hoogleraar biofysica Rienk van Grondelle. Het commentaar ‘Renewables need a grand-challenge strategy’ is gepubliceerd in Nature.

De auteurs stellen dat de beperking van de uitstoot van broeikasgassen niet snel genoeg gaat om zelfs de meest bescheiden doelstellingen van de klimaattop in Parijs vorig jaar, te kunnen verwezenlijken. Ze pleiten voor een gerichte, internationaal gecoördineerde aanpak om de wetenschappelijke, beleidsmatige en economische obstakels van de brede invoering van duurzame energie, aan te wijzen en op te lossen.

“Schone energie […] is een moeilijk en urgent mondiaal probleemstuk dat is verwaarloosd in termen van openbaar onderzoek en investeringen. Het vereist groots denken, een multidisciplinaire aanpak en ondersteunend beleid om te concurreren met bestaande energiesystemen. En het is bovendien nauw verbonden aan andere mondiale uitdagingen, zoals voedsel- en waterzekerheid, armoede en gezondheid”, schrijven de auteurs.

De wetenschappers stellen voor dezelfde aanpak toe te passen als het ‘Grand Challenges in Global Health Initiative’, ter bestrijding van verwaarloosde ziekten. Dat werd in 2005 gelanceerd door de Bill & Melinda Gates Foundation, de Wellcome Trust, de Canadese Institutes of Health Research en de Amerikaanse National Institutes of Health. Dit initiatief heeft 14 problemen met prioriteit aangewezen, bijvoorbeeld de ontwikkeling van een genetische strategie om insecten uit te schakelen die ziekten verspreiden als gele koorts en het zika-virus.

De auteurs van het opiniestuk in Nature vinden dat nationale regeringen, financieringspartners, filantropische stichtingen en andere private actoren samen een internationale wetenschappelijke raad moeten benoemen. Daarin komen gerenommeerde onderzoekers, beleidsmakers, industriële leiders en betrokken burgers, uit ontwikkelde landen én uit ontwikkelingslanden. Deze raad moet dan een lijst van uitdagingen opstellen omtrent duurzame energie, bijvoorbeeld over energieopslag, smart grids en economische modellen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.