Ads Top

Honderd partijen ondertekenen manifest 'Aan de slag met wonen zonder aardgas'

Tijdens de Nationale Klimaattop ondertekende Ingrid Thijssen, namens de RvB van Alliander, samen met bijna honderd andere partijen het manifest ‘Aan de slag met wonen zonder aardgas’. Daarmee geeft Alliander concreet aan te beginnen met de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving.

Het manifest werd na ondertekening door onder andere Alliander, gemeenten, provincies, Energie-Nederland, Enexis, Stedin, Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland, Natuur & Milieu en het HIER klimaatbureau aangeboden aan minister-president Mark Rutte en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Sharon Dijksma.

Een van de grootste consequenties van het klimaatakkoord van Parijs voor Nederland, is dat we gaan stoppen met het gebruik van aardgas in de gebouwde omgeving. Dat betekent dat ruim zeven miljoen huishoudens overgaan op andere manieren van verwarming, koken en het verwarmen van tapwater. Een enorme uitdaging. Gemeenten, provincies, energiebedrijven, netbeheerders, milieuorganisaties en lokale energie-initiatieven grijpen deze verandering aan om gezamenlijk de verduurzaming van Nederland te versnellen. De partijen kunnen samen vanaf 2030 een CO₂-reductie van ruim 5 megaton per jaar realiseren.

Dijksma: “Het initiatief van bijna honderd gemeenten, bouwbedrijven en provincies om te werken aan gasvrije huishoudens is mooi en tegelijk noodzakelijk. Nederland moet af van zijn verslaving aan fossiele energie. Er is veel winst te behalen in CO2-reductie in woningen. Mensen in een groot aantal gemeenten kunnen er straks voor kiezen om energieneutraal te gaan wonen. Dat levert een flinke milieuwinst op en tegelijk ook een lagere energierekening."

De transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving leidt voor veel bewoners tot grote veranderingen. Het is dan ook van essentieel belang hen tijdig te informeren en te betrekken bij de verduurzaming van hun woning en buurt. Op dit moment is 86 procent van de Nederlanders nog niet op de hoogte van de noodzaak om te stoppen met het gebruik van aardgas voor de verwarming van woningen. Via de website www.hierverwarmt.nl worden bewoners geïnformeerd over de plannen in hun omgeving.

Het manifest 'Aan de slag met wonen zonder aardgas' is een initiatief van Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland en het HIER Klimaatbureau.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.