Ads Top

Onderzoek naar bodemeigenschappen boven Groningen-gasveld

Begin oktober is geofysisch onderzoek gestart waarmee de bodemeigenschappen boven het Groningen-gasveld nog nauwkeuriger in beeld worden gebracht. Rossingh Geophysics (Monitoring Services) voert het onderzoek, in opdracht van NAM, uit in verschillende gemeenten. Het onderzoek start in de gemeente Loppersum en wordt vervolgens in andere gemeenten uitgerold.

Doel van het onderzoek is om beter te begrijpen hoe de bodem trilt bij een aardbeving. Deze informatie helpt om beter te voorspellen in welke mate gebouwen trillen op verschillende typen ondergrond. Het maakt bijvoorbeeld verschil of een huis is gebouwd op veen, zand of klei.

De afstanden tussen de meters verschillen van gebied tot gebied. Voor de metingen in Loppersum plaatst Rossing Geophysics één meetpunt per blok van 350 meter bij 350 meter. Voor het plaatsen van de meetpunten zoeken zij met name plekken in het open veld. Rossingh neemt vooraf contact op met de eigenaren van grond waar men metingen wil verrichten. In 95% van de gevallen worden de meetpunten geplaatst bij boerenbedrijven, maar er zal in enkele gevalen ook gemeten worden bij particuliere grondeigenaren.

De meetstations die Rossingh passen qua formaat in een schoenendoos. Het meetinstrument bestaat uit een aparte trilmeter met registratiechip en een accu. Het systeem monitort en registreert natuurlijke trillingen.

Voor sommige metingen is het nodig om mechanisch lichte trillingen op te wekken, de zogenaamde “actieve meting”. Deze trillingen zijn ongevaarlijk en uitsluitend waarneembaar in de directe omgeving. In overleg met de grondeigenaar zal worden bepaald waar deze actieve metingen worden uitgevoerd.

De meetwerkzaamheden duren, afhankelijk van het beoogde doel, enkele dagen tot een maand en incidenteel nog langer. De actieve metingen vergen slechts korte tijd. De onderzoekers verzamelen na verloop van tijd de apparatuur

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.