Ads Top

Model biedt inzicht in mogelijkheden van onze toekomstige energievoorziening

Er zijn talloze manieren om de energievoorziening te verduurzamen. Zonnepanelen, gebouwisolatie, warmtepompen, de mogelijkheden zijn zo langzamerhand eindeloos. De energietransitie is complex, vergt grote investeringen en vindt grotendeels plaats op regionaal en lokaal niveau. Door deze transitie integraal te verkennen en te analyseren kunnen alle betrokken partijen dit proces gezamenlijk zo efficiënt mogelijk inrichten. Het rekenmodel ETMoses (Energy Transition - Modeling a system of energy systems) maakt dit mogelijk. Van netbeheerder tot gemeente, van woningcorporaties tot consumentenorganisaties. Het model is nu volledig beschikbaar.

Een duurzame toekomst vraagt inspanningen van alle partijen en investeringen over de hele energieketen, van de opwek van energie tot het gebruik ervan. Zowel aan de kant van de producent, als de consument, bedrijven en de netbeheerder. Door beter inzicht te geven in het geheel van effecten in de totale energieketen kunnen die partijen doordachte en gezamenlijke keuzes maken over de manier waarop consumenten en bedrijven het best in hun behoefte aan energie kunnen voorzien - daarbij rekening houdend met de mogelijkheden van de infrastructuur. Of dat nu met elektriciteit, (bio)gas, warmte of een andere energievorm is.

Een model als ETMoses speelt een belangrijke rol in het maatschappelijke debat over hoe de energievoorziening er in de toekomst uit komt te zien. Juist het gezamenlijke inzicht in de mogelijkheden is van belang; dit ontbreekt op dit moment nog bij veel stakeholders. Door het inzichtelijk maken van het totale maatschappelijke potentieel levert ETMoses onderbouwde feiten aan in de besluitvorming rondom onze energietoekomst.

ETMoses is bijvoorbeeld door Ecofys gebruikt om inzicht te krijgen in het ontstaan van congestie (energiefiles) op het net, en of die te voorkomen zijn door er een prijskaartje aan te hangen. Daarnaast wordt het model ingezet bij de diverse ideeën en initiatieven zoals het Gelders Energieakkoord en Ameland. Hierbij levert het een essentiële bijdrage in de besluitvorming. Ook is ETMoses door Alliander gebruikt om het effect van woningisolatie en inzet van een warmtepomp inzichtelijk te maken. Die combinatie leidt tot een forse energiebesparing in huis, én tot een veel lagere belasting van het lokale elektriciteitsnet. Dat scheelt de consument op zijn energierekening én het voorkomt investeringen voor de netbeheerder.

Het is de bedoeling dat het model de komende jaren wordt ingezet voor de lokale energietransitie. Vóór 2020 worden alle lokale energiesituaties van de 390 gemeenten en de 11.500 buurten in Nederland in kaart gebracht en openbaar toegankelijk gemaakt door de partners van het Energietransitiemodel en ETMoses. Zodoende zijn data en rekenmethoden gratis beschikbaar waarin de partijen zelf hun eigen lokale energietoekomst kunnen verkennen, doorrekenen en met elkaar kunnen delen, voor hun eigen straat, buurt, wijk, gemeente, regio of provincie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.