Ads Top

Stedin participeert in consortium duurzame ammoniak

Stedin Infradiensten is één van de samenwerkingspartners in het project ‘Power-to-Ammonia’. Het doel van het project is om het overschot aan duurzaam geproduceerde energie uit windenergie of zonne-energie om te zetten naar ammoniak. Belangrijk voor het energiesysteem, omdat energieopslag helpt bij het in het balans houden van de elektriciteitsnetten. Het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) heeft een aantal partijen in de energie- en chemiesector bij elkaar gebracht om deze nieuwe technologie nader te onderzoeken.

Stedin Infradiensten ziet het als haar taak om de energie-infrastructuur te verduurzamen en het tegelijkertijd onverminderd robuust en betaalbaar te houden. Dat is nodig omdat de vraag naar elektriciteit in het algemeen toeneemt, bijvoorbeeld omdat steeds meer Nederlandse consumenten en bedrijven zelf energie duurzaam opwekken uit zon en wind. Guy Konings, business developer bij Stedin Infradiensten: ,,Precies daarom is het zinvol om nieuwe toepassingen te onderzoeken die het energienet helpen. Ammoniak is zo’n mogelijkheid, omdat duurzaam geproduceerde energie daarin goed opgeslagen kan worden.''

Bij het omzetten van elektriciteit in waterstof kan de waterstof direct gebruikt worden als brandstof voor auto's. In Oude-Tonge, op het eiland Goeree-Overflakkee, is Stedin Infradiensten betrokken bij de ontwikkeling door lokale ondernemers van het waterstoftankstation 'Greenpoint'. Op dit station wordt waterstof ter plekke uit duurzame elektriciteit geproduceerd en daar kunnen bussen van de streekvervoerder en personenauto's vanaf eind 2016 tanken. Grotere hoeveelheden waterstof die op het eiland geproduceerd worden, kunnen omgezet worden in ammoniak. Deze ammoniak fungeert als energiedrager en kan weer als duurzame rondstof worden verkocht aan de chemische industrie. Met

Power-to-Ammonia snijdt het mes aan twee kanten, aldus Konings: ,,We leveren met deze innovatieve projecten een bijdrage aan de economie en aan de verduurzaming van het energiesysteem. Daarnaast kan deze technologie bijdragen aan het betaalbaar houden van het energiesysteem. Zo kunnen dure kabelverzwaringen om de vraag naar energie aan te kunnen, worden voorkomen.''

Power-to-Ammonia is een samenwerkingsverband van Institute for Sustainable Process Technology (ISPT), Stedin Infradiensten, Nuon, ECN, Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente, Proton Ventures, OCI Nitrogen, CE Delft en AkzoNobel.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.