Ads Top

Ameland dient de komende jaren als proeftuin voor energietransitie

De energietransitie is ingezet, maar de weg ligt nog volobstakels. We zitten in een transitieperiode die gepaard gaat met grote onzekerheden. Dat de gevestigde orde daardoor in het nauw wordt gedreven, is daar een logisch uitvloeisel van. Er is ten slotte geen revolutie zonder slachtoffers. Desondanks kan de pijn wel worden verzacht, maar daarvoor is inzicht en samenwerking nodig vanuit diverse disciplines.

Voor het hoofdstuk energievoorziening voor de nabije en verre toekomst zijn de krachten onlangs gebundeld in Groningen. Tenminste op het gebied van onderwijs, onderzoek en ondernemen dan. EnTranCe, wat staat voor Energy Transition Centre, maar ook de Engelse vertaling van toegang, bundelt de diverse studies en wetenschappelijke disciplines die zich met energietransitie bezighouden. In onderwijs en onderzoek wordt nauw samengewerkt met bedrijven en publieke organisaties.

Het centrum is onderdeel van de Energy Academy Europe en valt onder de auspiciën van Hanze Hogeschool Groningen. Maar ook Rijksuniversiteit Groningen en de Nederlandse energieonderzoeksinstituten werken mee aan de talloze onderzoeken. En om de opzet compleet te maken: er zijn ook tal van private partijen bij het instituut betrokken, waaronder initiatiefnemers GasTerra en Gasunie. Misschien nog wel het meest in het oog springend is de proeftuin die de onderzoeksactiviteiten van EnTranCe bundelt.

Die proeftuin wordt aangesproken door de burgemeester van Ameland om het eiland in 2020 zelfvoorzienend te maken in zijn energievraag. Nu is die ambitie, zeker op de korte termijn, iets te hoog gegrepen. Maar de partijen die bij EnTranCe zijn betrokken, grepen wel de kans aan om het energiesysteem van Ameland zoveel mogelijk in balans te brengen zodat energiebesparing, duurzame energie en schoon fossiel worden toegepast waar ze het meeste economische en ecologische rendement brengen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.