Ads Top

TenneT als netbeheerder van het net op zee

In de Elektriciteitswet is vastgelegd dat de windparken die in de komende jaren in de Noordzee worden gebouwd via een net op zee worden verbonden met het landelijk net. De netbeheerder van het net op zee is hiervoor verantwoordelijk. TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) wil netbeheerder worden voor het net op zee.

Voordat de Minister van Economische Zaken TenneT als netbeheerder van het net op zee kan aanwijzen moet TenneT door ACM gecertificeerd worden. Hierbij toetst ACM of het bedrijf voldoet aan de ontvlechtingseisen uit de Europese richtlijn 2009/72/EG.

In 2013 heeft ACM een dergelijk besluit ook al genomen voor TenneT. Door een recente wijziging van de Elektriciteitswet wordt van TenneT verwacht dat zij opnieuw een aanvraag voor certificering moet doen, waarna ACM de toets opnieuw uitvoert.  

ACM heeft nu het voorlopige besluit genomen dat TenneT voldoet aan de gestelde eisen. Voordat  het besluit definitief kan worden vastgesteld, zal de Europese Commissie haar advies geven. Het conceptbesluit is daarom op 28 april 2016 conform procedure toegezonden aan de Europese Commissie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.