Ads Top

TenneT publiceert eerste Kwaliteits- en Capaciteitsdocument voor het net op zee

Een dezer dagen heeft TenneT haar eerste Kwaliteits- en Capaciteitsdocument voor het net op zee aangeboden aan haar toezichthouder: de Autoriteit Consument & Markt.  Het document geeft een beschrijving van het net op zee en de voorgenomen investeringen die TenneT hiervoor zal doen.

Deze investeringen volgen uit het ontwikkelkader van de minister van Economische Zaken en maken het mogelijk om de komende jaren 3500 megawatt aan vermogen van windparken op zee aan te kunnen sluiten. Dit zal een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van de afspraken uit het Energieakkoord om in 2023 16 procent van de energie uit hernieuwbare bronnen op te wekken.

De recente wijziging van de Elektriciteitswet regelt het netbeheer op zee. Op grond van deze wet zal TenneT tweejaarlijks een Kwaliteits- en Capaciteitsdocument ontwikkelen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.