Ads Top

Provincie verwerpt gaswinningsplan NAM

De provincie Groningen gaat niet akkoord met het gaswinningsplan van de NAM, dat op 1 april 2016 werd gepresenteerd. In het plan is nauwelijks aandacht voor de veiligheid, schadebeperking en het welzijn van de Groningers, zo schrijft de provincie in een advies aan minister Henk Kamp van Economische zaken. Als het aan de provincie ligt stemt de minister dan ook niet in met het plan van de NAM.

In het advies aan de minister staat dat de veiligheid van inwoners en het voorkomen van schade voor alles gaat en dat de economische uitgangspunten daaraan ondergeschikt moeten zijn. Het begrip schade houdt bovendien meer in dan alleen schade aan gebouwen, volgens de provincie. In het advies wordt ook gewezen op psychosociale schade bij inwoners, economische schade van de regio en reputatieschade.

Wie de veiligheid écht vooropstelt, streeft naar een vermindering van de gasproductie, is in het advies te lezen. De provincie vindt dat in het plan van de NAM de mogelijkheden voor minder gaswinning onvoldoende zijn onderzocht. 

De provincie is een van de betrokken partijen waaraan minister Kamp het winningsplan heeft voorgelegd. Het advies wordt op 25 mei besproken door de Statencommissie Bestuur, Financiën en Veiligheid en vóór 1 juni opgestuurd naar het Ministerie van Economische Zaken. Daarna komt de minister met een ontwerp- en instemmingsbesluit, dat nog voor iedereen ter inzage komt te liggen. Het is de bedoeling dat het kabinet vóór 1 oktober een definitief besluit neemt over de gaswinning.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.