Ads Top

Energie uit komkommerloof en Olifantsgras

Het college van Drenthe stelt €110.000, - beschikbaar voor een Green Deal met Mycelco en Drenthe Growers uit Erica. De ondernemers gaan een innovatief compostsysteem ontwikkelen waarbij gebruik wordt gemaakt van komkommerloof en speciaal hiervoor gekweekt olifantsgras. De energie die hierbij vrijkomt, gaat terug naar kassen en de omliggende woningen. Het restmateriaal dat na dit proces overblijft, wordt gebruikt als grondverbeteraar en groene bestrijdingsmiddelingen. Daarnaast wordt het geteelde olifantsgras ook benut als een biobased grondstof voor nieuwe duurzame materialen, waaronder bio-composieten.

Energiegedeputeerde Tjisse Stelpstra is lovend over het initiatief. ‘Vanuit de markt merken we dat bedrijven steeds meer zelf op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden om het restmateriaal her te gebruiken. Bijvoorbeeld voor duurzame energieproductie of als grondstof voor andere processen. Hiermee weet ook de glastuinbouw de energie-cyclus beter te sluiten. Het levert bovendien nog energiebesparing op door minder inzet van fossiele warmte en minder vervoersbewegingen’.

Initiatiefnemer Mycelco wil samen met Drenthe Growers uit Erica onderzoeken of het restmateriaal dat vrijkomt uit de glastuinbouw gebruikt kan worden om energie op te wekken. Het komkommerloof en het hiervoor gekweekte olifantsgras (miscanthus) worden samengevoegd in een grote korf waarin bacteriën en schimmels in combinatie met water en zuurstof het omzettingsproces opgang brengen. Door de omzetting (fermentatie) van beide producten komt energie vrij die terugvloeit naar de kassen en de omliggende woningen. Nadat het omzettingsproces is beëindigd kan het overgebleven materiaal (compost) worden gebruikt als grondverbeteraar en groene bestrijdingsmiddelen. Stenden University Emmen doet onderzoek of olifantsgras toe te passen is als grondstof voor het maken van bio-composiet. Olifantsgras is een snel groeiend gewas dat gekweekt wordt op het terrein van de kweker. Daarnaast heeft de gemeente Emmen voor het verbouwen van dit gewas, braakliggende grond beschikbaar gesteld. Hierdoor krijgt deze grond een nieuwe functie als biobased energielandschap.

Het Recyclingcentrum Zuid-oost Drenthe begeleidt het proces met hun kennis en know-how over composteren. In Emmen is er veel glastuinbouw. Het systeem kan ook andere tuinbouwers stimuleren om met het restmateriaal dat vrijkomt de kringloop verder te sluiten. Hiermee worden de grondstoffen die uit de grond zijn gehaald ook weer teruggegeven. ‘Vanuit de Agribusiness is het interessant om te zien dat marktpartijen hier steeds bewuster mee bezig zijn’, aldus landbouwgedeputeerde Henk Jumelet.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.