Ads Top

TenneT geeft eerste groene 'Schuldscheine' in Duitsland uit

TenneT Holding B.V. (kredietwaardigheidsscore A3/A-) heeft haar eerste zogeheten ‘groene obligaties’ (‘Schuldscheine’) in Duitsland uitgegeven. De obligaties hebben een totale waarde van 500 miljoen euro. Een ‘Schuldschein’ is een Duits schuldinstrument dat vergelijkbaar is met een obligatie. De obligaties werden in samenwerking met Helaba en ING Bank uitgegeven in zes tranches.

De uitgifte had aanvankelijk een omvang van 300 miljoen euro en was ruim twee keer overtekend, waardoor TenneT heeft besloten tot een uitbreiding naar 500 miljoen euro. De obligaties werden onder meer aangeschaft door Duitse spaarbanken en Duitse en internationale institutionele beleggers.
“Deze eerste uitgifte van groene obligaties in Duitsland toont aan dat TenneT in staat is om haar financieringsbronnen te spreiden en haar investeerdersbasis te verbreden om haar investeringsplannen uit te voeren”, aldus Otto Jager, CFO van TenneT. “De ‘groene’ insteek benadrukt opnieuw onze ambitie om tot de best presterende Noordwest-Europese netbeheerders te behoren op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De obligaties zullen worden gebruikt ter financiering van onze investeringen in drie Duitse offshore windenergieprojecten.”

TenneT's investeringen in offshore-windenergieprojecten in Nederland en Duitsland zullen naar verwachting 7 tot 9 miljard euro bedragen in de komende tien jaar. Tot 2019 realiseert TenneT ruim 7.000 MW aan aansluitcapaciteit voor offshore-windparken in het Duitse deel van de Noordzee. Deze netaansluitingen kunnen een hoeveelheid elektriciteit transporteren die overeenkomt met het jaarlijkse stroomverbruik van ca. 9 miljoen huishoudens. Tussen nu en 2023 zal TenneT ook 3.500 MW aan aansluitcapaciteit aanleggen in het Nederlandse deel van de Noordzee. Dit komt overeen met het jaarlijkse stroomverbruik van ruim 4 miljoen huishoudens. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.