Ads Top

Fryslân eist goede regeling voor schade gaswinning

De geplande gaswinning bij Oppenhuizen komt steeds verder onder druk. In zijn zienswijzen op de plannen voor gaswinning vraagt het College van Gedeputeerde Staten minister Kamp om aandacht voor de gevolgen voor het dorp en de omgeving. Die kunnen veel groter zijn dan voorspeld door gasbedrijf Vermilion, zo bleek uit een tegenonderzoek. Fryslân wil goede regelingen als de gaswinning doorgaat.
Fryslân dient de zienswijzen deze week in. Het is bekend dat de provincie tegen nieuwe gaswinningen is.

Het besluit over de vergunningen ligt echter bij het ministerie van EZ. Mocht Kamp besluiten de vergunning te verlenen, dan wil gedeputeerde Michiel Schrier dat hij rekening houdt met de negatieve gevolgen. “De bodemdaling is volgens het tegenonderzoek veel sterker dan voorspeld en treft ook nog een veel groter gebied”, aldus Schrier. “Dat betekent dus meer kans op schade aan meer gebouwen. Wij willen dat daar goede regelingen voor komen en die wettelijk regelen”. Schrier doelt op twee regelingen: omkering van de bewijslast en nulmetingen aan woningen en gebouwen.

Naast deze regelingen vraagt de provincie om zorgvuldige toetsing van de vergunningsaanvraag. Daarvan kan, zo schrijft ze in haar brief, nu geen sprake zijn, nu twee onderzoeken zulke verschillende uitkomsten geven over de gevolgen van de gaswinning. De bevindingen uit de second opinion moeten deel uitmaken van de besluitvorming, zo vindt de provincie.

Onlangs boden Friese bestuurders een manifest aan in Den Haag waarin zij pleitten voor goede regelingen voor schade door gas- en zoutwinning. Een grote groep Tweede Kamerleden nam het manifest belangstellend in ontvangst. De dag erna riepen zij minister Kamp op om aandacht te hebben voor de belangen van de inwoners van Oppenhuizen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.