Ads Top

Stedin nodigt marktpartijen uit om variabel leveringstarief versneld te testen

Variabele leveringstarieven van energie helpen om vraag en aanbod op de energiemarkt goed te kunnen verdelen. Netbeheerders kunnen dit mogelijk maken en bereiden zich voor op 1 januari 2017,  als variabele tarieven mogelijk moeten zijn. Stedin wil al dit jaar versneld ervaring opdoen en nodigt daarom marktpartijen uit om gezamenlijk de toepassing van variabele leveringstarieven te testen.

Stroom zou goedkoop of gratis moeten zijn als er veel wind of zon is, en duurder als die bronnen veel minder stroom leveren; variabele leveringstarieven dus. Recent bevestigde minister Kamp, in reactie op CDA-Kamervragen, dat vanaf 1 januari 2017 variabele leveringstarieven voor een eerste groep klanten mogelijk moet zijn. Om goed voorbereid te zijn voor die datum, wil Stedin versneld meer ervaring opdoen met initiatieven op dit gebied, en leren wat de gevolgen zijn voor het elektriciteitsnet. Uit het in mei 2016 verschenen eindrapport van de proeftuin Couperus, een appartementencomplex in Den Haag gekoppeld aan een ‘smart grid’, blijkt dat energieverbruik- en besparing via variabele tarieven positief beïnvloed kan worden.

David Peters, directeur strategie Stedin: ,,We zien het belang van het variabel leveringstarief in de verduurzaming van onze samenleving en willen partijen die graag dit jaar kleinschalig al aan de slag willen, hiertoe in de gelegenheid stellen. Hiermee kunnen zowel klanten, marktpartijen als Stedin eerste ervaringen opdoen, zodat begin volgend jaar een snelle succesvolle toepassing van het variabel leveringstarief plaats kan vinden.’’

Stedin ziet zichzelf als facilitator van de markt, door al het benodigde dataverkeer voor een variabel leveringstarief in goede banen te leiden. Peters: ,,Bovendien is Stedin, als netbeheerder van een omvangrijk elektriciteitsnet met twee miljoen aangesloten klanten, zeer benieuwd naar de effecten van het variabel leveringstarief op het energiegedrag van klanten en de impact daarvan op onze netten. Zo krijgen we inzicht hoe de klant zich gaat gedragen en hoe we onze infrastructuur efficiënter kunnen inrichten. Dit is bepalend voor hoe onze netten er uit moeten gaan zien.’’ Stedin wil graag in contact komen met marktpartijen die kleinschalige pilots willen opstarten rondom variabele leveringstarieven. Na een eerste intake en afweging kunnen deze pilots mogelijk al snel van start gaan.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.