Ads Top

TNO: De tijd is rijp voor diepe geothermie

De snelle ontwikkeling van nieuwe technologieën op het gebied van geothermie biedt kansen aan installateurs, architecten, bouwers van installaties, projectontwikkelaars en zelfs gemeenten: ‘De eerste grote projecten zijn gestart. Het is het tijd om aan te haken.’

TNO heeft onlangs een Technologiecluster (TC) op het gebied van geothermie afgerond, vertelt TNO’er Ronald den Boogert: "In een TC zoeken we samen met partners uit het MKB en andere geïnteresseerden naar commerciële toepassingen van innovatieve technologieën. In dit TC ging het om radiaal boren, een techniek waarbij je met een systeem van extra boorgaten loodrecht op het oorspronkelijke boorgat, de opbrengst van een geothermische put aanzienlijk verhoogt. Samen met onze partners uit het bedrijfsleven hebben we aangetoond, dat je een capaciteitsverbetering van vijftien tot dertig procent kunt bereiken bij een kostenstijging van vijf procent."

Radiaal boren is niet de enige innovatie, zegt Den Boogert, er zijn meer interessante ontwikkelingen: "Geothermie, ook bekend als aardwarmte, wordt daardoor commercieel steeds aantrekkelijker. Er ligt nu een serieuze businesscase voor toepassingen op grote schaal. Om te beginnen voor grootverbruikers van energie, bijvoorbeeld kassencomplexen. Je kunt ook denken aan grote koelhuizen, die gebruik maken van aardwarmte als duurzame energiebron. Als bedrijven gaan samenwerken dan kunnen ze aardwarmte nog efficiënter inzetten, met name als ze niet ver van de warmtebron afliggen. Daarna kun je met de restwarmte woonwijken verwarmen."

Maar eerst is er nog werk aan de winkel. Den Boogert: "We gaan de systemen die we inzetten voor het toepassen van deze duurzame vorm van energie verder integreren. Daarvoor heb je hele keten nodig: van bedrijven die aardwarmte oppompen via de ontwerpers en bouwers van installaties tot architecten, installateurs en projectontwikkelaars. Gemeenten kunnen ook geïnteresseerd zijn en zelfs het voortouw nemen. Dat gebeurt al in de stad Groningen, waar een groot project op stapel staat."


De kansen liggen er en het is tijd om aan te haken, zegt Den Boogert: "De ontwikkelingen gaan razendsnel en je moet bijblijven als ondernemer. Een TC is de ideale manier om kennis op te doen en te delen. We denken daarom na over een nieuw TC, waarin we bedrijven en instellingen uit de hele keten samenbrengen om te werken aan verbeteringen in de integratie van de systemen. Dat is waar het eerst behoefte aan is. Ik nodig ondernemers die belangstelling hebben uit om contact op te nemen."
 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.