Ads Top

GS Gelderland: Gericht bijdragen aan duurzame energie

Met gerichte acties willen Gedeputeerde Staten (GS) eraan bijdragen om in 2050 in Gelderland net zoveel duurzame energie op te wekken als we verbruiken. GS zien mogelijkheden voor extra energiebesparing in 2020 en extra hernieuwbare energie ten opzichte van 2014. Alleen als partners samenwerken zijn deze kansen te benutten. In de vastgestelde beleidsnotitie 'Samen in versnelling' staan deze gerichte voorstellen beschreven.

Zo willen GS samenwerken om woningen, ook particuliere, energiezuiniger te maken en te voorzien van zonnepanelen. Bijvoorbeeld via het project 'de Wijk van de toekomst'. Daarin werken woonwijken samen aan energiebesparing en het opwekken van wind en/of zonne-energie. Die wijken hebben dan mogelijk geen gasaansluitingen meer. Ook gaan GS aan de slag om bedrijven energie te laten besparen via goede voorbeelden en controles en samenwerken zodat op gemeentelijk niveau het gesprek plaatsvindt hoe gemeentelijke doelen voor energiebesparing en duurzame energie worden gerealiseerd.

Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde voor energietransitie: 'We willen en moeten versnellen om in 2050 net zoveel duurzame energie op te wekken als we verbruiken.' Dat kan alleen als er ook flink energie wordt bespaard. Hiervoor willen GS financiële ruimte bieden, partijen ondersteunen en verbinden en zelf het goede voorbeeld geven. 'Dat doen we in het vertrouwen dat andere partners ook hun rol pakken.'
 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.