Ads Top

Windpark Wieringermeer mag worden aangelegd

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft alle bezwaren tegen het rijksinpassingsplan 'Windpark Wieringermeer' ongegrond verklaard. Dit blijkt uit een uitspraak van vandaag (4 mei 2016). De ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu hebben het rijksinpassingsplan in april 2015 vastgesteld om de bestaande windturbines in de Wieringermeerpolder te herstructureren. De 75 bestaande solitaire windturbines worden vervangen door lijnopstellingen met 90 nieuwe, grotere windturbines.

Bezwaren tegen rijksinpassingsplan en uitvoeringsbesluiten
Veertig bedrijven en omwonenden hadden bezwaren ingediend tegen het rijksinpassingsplan en tegen de zogenoemde uitvoeringsbesluiten. Die besluiten zijn door de gemeente Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland genomen om het rijksinpassingsplan uit te voeren. Het gaat om omgevingsvergunningen voor de windturbines, natuurvergunningen en vergunningen voor de verplaatsing van een zweefvliegveld. Volgens de bezwaarmakers ontbreekt het draagvlak voor het windpark onder de bewoners van de Wieringermeerpolder en is nooit een gedegen onderzoek gedaan naar het nut en de noodzaak van het windpark. Zij vrezen bovendien dat hun woongenot wordt aangetast door zichthinder, lichthinder, geluidsoverlast en slagschaduw door de windturbines. Ook zijn ze bang dat het landschap en de natuur worden aangetast. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft al deze bezwaren ongegrond verklaard.

Op één punt zijn de bezwaarmakers in het gelijk gesteld. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de luchthavenregeling van de provincie Noord-Holland voor de verplaatsing van het zweefvliegveld gedeeltelijk vernietigd. Omdat de luchthavenregeling in strijd is met de provinciale verordening, had het provinciebestuur gebruik gemaakt van de afwijkingsmogelijkheid omdat sprake zou zijn van zwaarwegende maatschappelijk belangen. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft het provinciebestuur "onvoldoende gemotiveerd dat er een zwaarwegend maatschappelijk belang is om het motorvliegen met sleepvliegtuigen ter plaatse van het nieuwe zweefvliegveld mogelijk te maken'. Deze vernietiging staat de aanleg van het Windpark Wieringermeer echter niet in de weg.

Het rijksinpassingsplan maakt een windpark mogelijk met 90 windturbines in de Wieringermeerpolder. De bestaande 75 windturbines worden vervangen door 90 nieuwe, grotere windturbines, verspreid over een gebied dat van noord naar zuid bijna 17 kilometer en van oost naar west ongeveer 13 kilometer meet. Daar zit ook de zogenoemde Poldermolen bij, een windturbine waarin de gemeenschap kan participeren. Verder maakt de uitbreiding van het ECN testpark onderdeel uit van het Windpark Wieringermeer. Dit testpark doet onderzoek en voert metingen uit voor de certificering van de prototypes. De initiatiefnemers van het windpark zijn Nuon, Energieonderzoek Centrum Nederland en Windcollectief Wieringermeer.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.