Ads Top

Handreiking voor de financiering van kleine zon- en windprojecten

Het Expertisecentrum Financiering Duurzame Energieprojecten publiceert een handreiking voor de financiering van decentrale duurzame energieprojecten. De handreiking leidt initiatiefnemers van kleine energieprojecten – particulieren of coöperaties – door de belangrijkste kaders en knelpunten bij de projectontwikkeling en financiering. Het Expertisecentrum wil hiermee een extra stimulans geven aan de ontwikkeling van duurzame energie in Nederland.

Lokale burgerinitiatieven voor de ontwikkeling van duurzame energieprojecten worden steeds belangrijker om de klimaatdoelstellingen te halen. De financiële sector wil deze projecten financieren maar ziet nog vaak dat een project niet aan de voorwaarden voor financiering voldoet. Een veel voorkomende reden hiervoor is dat bij de initiatiefnemers de kennis ontbreekt om een project van de grond te trekken en gefinancierd te krijgen. Daarom hebben Triodos Bank en ASN Bank in opdracht van het Expertisecentrum Financiering Duurzame Energieprojecten deze handreiking geschreven.

Het Expertisecentrum is een samenwerkingsverband tussen banken en Rijksoverheid dat in 2013 in het kader van het Energieakkoord is gestart. Deze ‘greendeal’ brengt technische en financiële kennis en expertise samen omtrent specifieke energieprojecten zodat deze gebundeld en kan worden gedeeld met alle belanghebbenden in de markt. Dat zijn de initiatiefnemers van projecten, financiers en andere marktpartijen. Door deze bundeling van kennis en expertise wordt de financiering van duurzame energie- en energiebesparingsprojecten bevorderd. Eerder publiceerde het

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.