Ads Top

D66: Eén minister voor Klimaat & Energie

Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven wil dat er in het volgende kabinet één minister komt die verantwoordelijk is voor Klimaat & Energie. Klimaatverandering is de grootste uitdaging van deze eeuw, maar het beleid om klimaatverandering tegen te gaan is in Nederland versnipperd over vele ministeries.

Van Veldhoven: “Nu is het zo dat staatssecretaris Dijksma en minister Kamp apart van elkaar beleid maken als het gaat om klimaat en energie. Staatssecretaris Dijksma maakt bijvoorbeeld internationale afspraken in Parijs, maar voor het halen van de doelen is zij afhankelijk van de bereidheid van minister Kamp om de kolencentrales te sluiten, windmolens te plaatsen of energie te besparen. Dat werkt niet goed. Zeker omdat we afgelopen jaren hebben gezien dat in het Energieakkoord van minister Kamp telkens onvoldoende maatregelen zaten voor het halen van die doelen.” Van Veldhoven doet dit voorstel in het debat in de Tweede Kamer over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs.

Van Veldhoven pleit voor een Deltaplan Klimaat. Er zijn de afgelopen tijd onder andere afspraken gemaakt naar aanleiding van het klimaatakkoord in Parijs die vertaald gaan worden naar nationaal beleid, we hebben het Energieakkoord dat verlengd en versterkt moet worden, er zijn plannen voor het sluiten van kolencentrales en de uitkomsten van de klimaatzaak van Urgenda levert ook weer nieuwe lijstjes met ideeën op. Dat staat nog los van de energievisie, de autobrief, het beter isoleren van woningen, mogelijke wettelijke verankering van doelstellingen en de investeringen in innovatie via het Topsectorenbeleid. D66 wil daarom dat het kabinet één ‘Deltaplan Klimaat opstelt waar al deze verschillende instrumenten in samenhang worden opgenomen. Van Veldhoven: “Nu is het bijvoorbeeld zo dat in de ene week na een debat met minister Kamp een voorstel wordt aangenomen om de aankoop van elektrische auto’s te stimuleren. De week erop wordt na een debat met staatssecretaris Wiebes een belastingvoorstel aangenomen dat ertoe leidt dat er juist weer minder elektrische auto’s worden verkocht. Met zulk tegenstrijdig beleid creëer je onduidelijkheid voor bedrijven en voor mensen die een nieuwe auto willen kopen. Zo halen we de klimaatdoelen nooit.”


D66 wil dat er voor het Deltaplan Klimaat een apart fonds komt om de productie van duurzame energie te stimuleren. Net zoals bij het Deltaplan voor onze Deltawerken en onze waterveiligheid moet duidelijk zijn dat het geld dat Nederlanders beschikbaar stellen voor duurzame energie, ook altijd daaraan besteed wordt. Veldhoven: “Met een Deltaplan Klimaat, een fonds en een minister Klimaat & Energie laat je zien dat je serieus werk maakt van ons klimaatbeleid. Als we daar nu mee starten, kan een volgend kabinet wél snel grote stappen zetten.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.