Ads Top

Eerste Alternatieve Energiehub met LNG voor binnenscheepvaart en wegtransport in België

Havenbedrijf Antwerpen en ENGIE sluiten concessieovereenkomst voor 30 jaar voor de bouw en exploitatie van een duurzame brandstofinfrastructuur op LNG, CNG en elektriciteit

De haven van Antwerpen en ENGIE hebben een concessieovereenkomst voor 30 jaar gesloten voor de realisatie van een Alternatieve Energiehub op Kaai 526 en 528 in de haven van Antwerpen. De Alternatieve Energiehub zal bestaan uit een bunker- en vulstation met vloeibaar aardgas (LNG) voor binnenvaart en wegtransport, daarnaast komen op de locatie een aardgas (CNG) vulpunt en snel-laders voor elektrische voertuigen. Met de realisatie van de Alternatieve Energiehub zetten de haven van Antwerpen en ENGIE een belangrijke stap in de energietransitie en de verduurzaming van het energieverbruik in de transportsector. De concessie gaat in op 1 oktober 2016 en de eerste fase van de hub zal operationeel zijn vanaf eind 2017.De haven van Antwerpen koestert de wil om koploper te blijven in het creëren van een duurzame en groene haven. Door haar inspanningen ziet ze het aantal milieuvriendelijke zeeschepen jaar na jaar toenemen. Haar initiatief om een concessionaris aan te duiden voor de ontwikkeling van een Alternatieve Energiehub toont haar engagement in deze vergroening. 

Het Havenbedrijf is reeds enkele jaren pionier op het vlak van LNG. Met het LNG Masterplan voor Rijn-Main-Donau werkt de haven samen met 32 andere partners uit heel Europa aan de doelstelling om van de schonere brandstof LNG een realiteit te maken in de binnenscheepvaart. Enerzijds wil men binnenschepen stimuleren om LNG als brandstof te gebruiken, maar anderzijds kunnen binnenschepen LNG ook naar de havens in het Europese hinterland brengen. Met de realisatie van het LNG-bunkerstation zal LNG vanaf 2017 permanent en continu beschikbaar zijn in de Antwerpse haven. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.