Ads Top

Windstudie ECN versterkt business case windpark Borssele

Een tiental projectontwikkelaars is in de running voor een concessie voor de ontwikkeling van een windpark voor de kust van Zeeland. Twee ontwikkelaars lieten hun ontwerp vooraf doorrekenen door ECN. Ons windrapport maakt hun business case meer solide en biedt vertrouwen aan kapitaalverstrekkers.

De overheid is een openbaar aanbestedingstraject gestart voor twee van de vier kavels van de Borssele windenergiezone. Diverse projectontwikkelaars werken sindsdien aan een voorstel voor deze offshore windparken. Eén van de vereisten van de tender is dat er een windstudie door een onafhankelijke, deskundige derde, zoals ECN, wordt bijgevoegd. 

“Het gaat om grote projecten met een hoge financiële impact. Per kavel gaat het om een investering van meer dan 1 miljard euro. Valt de windopbrengst één procent lager uit, dan kan dit over de totale looptijd tientallen miljoenen euro’s schelen. Daarom is een nauwkeurige berekening essentieel”, vertelt Bernard Bulder, coördinator van windstudies bij ECN. 

Veel factoren spelen een rol bij het bepalen van de opbrengst: Hoe wordt het park ingericht, met welke turbines en hoe staan ze ten opzichte van elkaar? En in meer detail: wat is het nominale vermogen, de ashoogte, de rotordiameter en de waterdiepte? Bulder: “Wij gaan uit van het ontwerp van de opdrachtgever. Daar voegen we door ons bepaalde windcondities aan toe, die zijn gebaseerd op gevalideerde data van ECN én langetermijn voorspellingen van het KNMI. Vervolgens berekent een geavanceerd computermodel, dat wij hebben ontwikkeld en uitgebreid gevalideerd, de verwachte windopbrengst. Ook de invloed van al gebouwde windparken aan de Belgische kust wordt gemodelleerd. Groot voordeel van ons model is dat het een bewezen hogere nauwkeurigheid heeft en afwijkt van tools die ontwikkelaars zelf gebruiken. Hiermee is het echt een second opinion.” 

Volgens business developer Piet Warnaar zijn voor ontwikkelaars drie factoren van het hoogste belang: de hoogte van de investering, de kosten van operatie en beheer gedurende de levensduur van het windpark en vooral de windopbrengst. ”Die drie factoren bepalen in hoge mate de uitkomst van de business case en de bieding die onze opdrachtgever zal doen in deze tender. Onze kennis over deelname en de inhoud van resultaten van de studies zijn uiteraard zeer vertrouwelijk, omdat het gaat om commerciële biedingen. Bij ECN gaat de vertrouwelijkheid zo ver dat we voor verschillende opdrachtgevers aparte teams hebben en dat we fysieke werkzaamheden gescheiden houden.”
\
De tender voor de eerste twee kavels van elk 350 MegaWatt bij Borssele is nu in volle gang. In augustus 2016 volgt ook de tender voor Borssele 3 en 4. Piet: “Wij staan klaar om ook dan onafhankelijke windstudies voor projectontwikkelaars uit te voeren. Doordat we alle kennis in huis hebben, kunnen we binnen drie weken al een volledige windstudie verzorgen. Bovendien zijn we direct betrokken bij alle windmetingen in het gebied en hebben we betrouwbare, langjarige historische winddata van het hele Nederlandse deel van de Noordzee. Met onze gevalideerde tools kunnen we ontwikkelaars en investeerders een hoge mate van nauwkeurigheid garanderen.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.