Ads Top

Provincie ondersteunt de proeftuin Green Village

De provincie Zuid-Holland stelt ruim €8 ton ter beschikking voor de Green Village, een proeftuin op het gebied van duurzame innovaties. Vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wordt de proeftuin met ruim €1,6 miljoen gefinancierd. Ook wordt cofinanciering verleend door Gemeente Delft, Alliander en GasTerra.

The Green Village biedt ruimte aan bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden die samenwerken om duurzame innovaties in samenhang te onderzoeken, te ontwikkelen, te testen en te demonstreren. Het gaat dan bijvoorbeeld om oplossingen gericht op energie, wind, water en ‘afval als grondstof’. Innovaties die impact hebben op de woon-, werk- en leefomgeving van mensen.

Voorbeelden zijn elektrische auto’s die in een parkeergarage efficiënter elektriciteit opwekken dan de huidige manier van elektriciteitsproductie, de besparing van grote hoeveelheden energieverlies door de omzetting van wisselstroom naar gelijkstroom en nieuwe producten en diensten met LED-verlichting.

De ambities op The Green Village sluiten aan op Europese, landelijke, regionale en lokale overheidsagenda’s, en op de behoeften van grote en kleine ondernemingen. Voor de TU Delft en andere kennisinstellingen versterkt The Green Village de mogelijkheden om kennis versneld toe te passen in de praktijk. Karel Luyben, rector magnificus van de TU Delft: “De integrale benadering op The Green Village maakt het mogelijk dat onze onderzoeksgroepen met ambitieuze partners samenwerken aan innovatief onderzoek dat anders moeilijker van de grond komt.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.