Ads Top

50 procent CO2 reductie als hoofddoel voor de energietransitie

Energie-Nederland stelt CO2 reductie als hoofddoel van de energietransitie. Dat staat in het Kompas voor de energiemarkt van de toekomst dat Energie-Nederland publiceert. “Om de afspraken in Parijs waar te maken, hebben we een stevige ambitie nodig. Daarom gaan we voor 50% CO2 reductie in Europa in 2030.”, aldus Medy van der Laan, voorzitter van Energie-Nederland.

De energiesector wil voorop lopen in de transitie naar een duurzame en CO2-arme energievoorziening. Onze leden ontwikkelen nieuwe duurzame, betrouwbare en betaalbare producten en helpen de consument besparen. Maar wij kunnen het niet alleen. We roepen ook andere sectoren op voor 50% CO2 reductie te gaan.

Medy van der Laan: “In dit Kompas kiezen we nadrukkelijk voor samenwerking met andere marktpartijen, netbeheerders, samenleving, NGO's en overheden. Om de energietransitie te laten slagen hebben we twee dingen nodig: ambitie en samenwerking”.

Het draagvlak voor het gebruik van fossiele energiebronnen neemt af maar ook de aanleg van grootschalige windparken op land en op zee kan niet automatisch op draagvlak kan rekenen.. Energie Nederland zet in op vergroting van het draagvlak voor duurzame projecten. Medy van der Laan: “Iedereen is voor groene energie, maar niet iedereen wil windmolens als uitzicht Daarom willen leden van Energie-Nederland vroegtijdig om tafel met alle betrokkenen. Participatie is in de energietransitie voor ons heel belangrijk”.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.