Ads Top

Experimentkader maakt zonnepark mogelijk

Dankzij het Experimentenkader uit het Omgevingsplan maken Gedeputeerde Staten de weg vrij voor de aanleg van een zonnepark van ruim 4 hectare net buiten Lelystad.

Er ligt een plan om een zonnepark te bouwen op het perceel Vlotgrasweg 18 net buiten Lelystad. Omdat het hier gaat om een uniek en eenmalig project en de gemeente Lelystad met deze pilot ervaring op wil doen met zonneparken, heeft Gedeputeerde Staten op 26 april 2016 besloten om het Experimentenkader van het Omgevingsplan toe te passen. Het Experimentenkader is bedoeld om ruimte te geven aan ontwikkelingen die niet voorzien zijn, toen het Omgevingsplan werd opgesteld. Uiteraard gelden voor dit soort projecten ook strenge voorwaarden, bijvoorbeeld als het gaat om landschapsaantasting en economische waarde.

Het gaat om een perceel van 4,5 hectare, waarvan het grootste deel gebruikt wordt om zonnepanelen op te plaatsen. Daarnaast moet er ook bekabeling worden aangelegd, net als schakelstations. Het perceel wordt met een houtwal afgeschermd van de openbare weg. De plaatsing van de zonnepanelen op landbouwgrond is in strijd met het bestemmingsplan. Daarom heeft de initiatiefnemer een omgevingsvergunning aangevraagd om af te wijken van het bestemmingsplan. Maar het plan past ook niet in het provinciaal beleid omdat het bouwen op landbouwgrond in strijd is met het Omgevingsplan van de provincie én de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Dankzij het Experimentenkader kan de gemeente Lelystad de benodigde omgevingsvergunning voor het zonnepark publiceren. De initiatiefnemer heeft inmiddels een aanvraag voor subsidie ingediend. Of deze subsidie wordt toegekend is voor de zomer van 2016 bekend.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.