Ads Top

Installatie lector Duurzame LNG Technologie Hanzehogeschool Groningen

Op woensdag 11 mei wordt prof. dr. ir. J.A.M. (Jacques) Dam door het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen geïnstalleerd als lector Duurzame LNG Technologie.

Het bewustzijn van onze kwetsbaarheid ten aanzien van de beschikbaarheid van energie groeit. De gevolgen voor het milieu door het grootschalige gebruik van deze bronnen zijn uitgegroeid tot de belangrijkste drijvende kracht voor nog een energietransitie: de ontwikkeling van en transitie naar, duurzame brandstoffen op grote schaal.

Het Lectoraat Duurzame LNG Technologie richt zich op de belangrijkste uitdagingen en kansen en ontwikkelingen van de LNG-technologie en de toekomstige maximale inzet van groene LNG brandstof en de rol die LNG kan spelen in hybride energie netwerken. Het lectoraat is verbonden aan EnTranCe, het Centre of Expertise Energy en het Instituut voor Engineering van de Hanzehogeschool Groningen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.