Ads Top

Nuon/Vattenfall reageert op campagne PAX

PAX roept klanten van energiebedrijven op om over te stappen naar een andere energieleverancier, zolang deze energiebedrijven niet stoppen met het kopen van kolen bij mijnbouwbedrijven uit de Cesar-regio in Colombia. Nuon/Vattenfall wil in Colombia hetzelfde bereiken als PAX, maar gelooft echter in samenwerking in plaats van een boycot. Wij eisen wel van onze Colombiaanse leveranciers dat zij de Colombiaanse overheid ondersteunen in het Vredesproces en de procedure tot verzoening.

Mijnbouwbedrijven Drummond en Prodeco/Glencore uit de Cesar-regio worden ervan beschuldigd medeplichtig te zijn geweest aan mensenrechtenschendingen in Colombia in de periode 1996-2006. PAX stelt dat deze mijnbouwbedrijven financiële steun hebben gegeven aan paramilitairen. De mijnbouwbedrijven ontkennen dit.

Colombia kent een roerige geschiedenis van gewapend conflict dat dateert van 1970 en dat grote delen van Colombia betrof, waaronder de mijnbouwregio’s. Velen hebben onder dit conflict geleden. Wij begrijpen daarom de bezorgdheid van PAX en waarderen hun inzet om duidelijkheid te krijgen over wat er gebeurd is en wie betrokken waren bij dit conflict. Vertegenwoordigers van Nuon/Vattenfall hebben Colombia bezocht en met slachtoffers, mijnbouwbedrijven en de Colombiaanse overheid gesproken. Wij ondersteunen het Colombiaanse Vredesproces en de procedure tot verzoening, en stimuleren partijen om deel te nemen aan gesprekken met alle betrokkenen.

Het Vredesproces in Colombia is een zeer gevoelig en politiek onderwerp. Zorgvuldigheid is van belang om tot de beste resultaten te komen voor heel Colombia. Het is niet realistisch om op korte termijn eindresultaten te verwachten van de verzoeningsprocedure voor een conflict dat in Colombia tientallen jaren heeft geduurd. We begrijpen dat dit langzame proces frustrerend is voor de slachtoffers van mensenrechtenschendingen uit het verleden.

Nuon/Vattenfall gelooft in de aanpak van samenwerken aan continue verbetering en niet in een boycot. Dat is ook waar de Colombiaanse overheid ons toe oproept en wat is afgesproken met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. We zijn met hen van mening dat het stoppen met inkopen van kolen van bepaalde mijnbouwbedrijven tegenstrijdig is aan deze continue verbetering en contraproductief werkt in de lopende verzoeningsprocedure.

Daarnaast kunnen wij onze commerciële invloed uitoefenen om de mijnbouwbedrijven in Colombia een positieve rol te laten spelen in de wederopbouw van de regio’s die geraakt zijn door het gewapende conflict. Onze minimale vereisten zijn dat onze leveranciers: a) publiekelijk elke vorm van mensenrechtenschending die in het verleden in de regio waar deze bedrijven actief zijn heeft plaatsgevonden verwerpen,  b) publiekelijk het Colombiaanse vredesproces ondersteunen en c) publiekelijk de verzoeningsprocedure voor de slachtoffers voor mensenrechtenschendingen uit het verleden steunen.

Nuon/Vattenfall gaat geen directe handelsrelatie aan met bedrijven in Colombia die niet aan deze minimale vereisten voldoen. Nuon/Vattenfall zal een bijeenkomst met Drummond en Prodeco/Glencore organiseren om deze eisen verder te bespreken. Deze vereisten en onze inzet in deze zaak zijn een aanvulling op onze continue betrokkenheid bij onze leveranciers via Bettercoal.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.