Ads Top

Consumentenbond teleurgesteld in vonnis over 'Mediamarkt-contracten' Essent

De rechtbank van Den Bosch heeft de eisen van de Consumentenbond over de zogenaamde Mediamarkt-contracten van Essent afgewezen.

De rechter heeft binnen de beperkte mogelijkheden van een kort geding niet vastgesteld dat het hier om 'verkoop buiten verkoopruimte' ging. Een bodemprocedure zou hier meer mogelijkheden toe geven, aldus de rechter.

De Consumentenbond daagde Essent voor de rechter vanwege de verkoop van energiecontracten in de MediaMarkt en Gamma zonder bedenktermijn. Volgens de Consumentenbond betreft het hier verkoop buiten verkoopruimte waarbij een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen geldt. Wanneer een verkoper dit niet meldt aan zijn klanten, wordt deze  termijn  verlengd tot 12 maanden. Na aandringen van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt Essent zich sinds 1 december 2015 aan de wettelijke bedenktermijn. De Consumentenbond wil dat Essent alle klanten die het afgelopen jaar vóór 1 december een contract aangingen, informeert over hun recht om het contract te ontbinden. Volgens de wet zouden zij bovendien niet hoeven te betalen voor de reeds afgenomen energie.

In zijn vonnis stelt de rechter dat het 'zonneklaar' is dat Essent veel commercieel en juridisch vernuft heeft gestoken in het ontwijken van de bedenktermijn. 'Daarbij heeft Essent op het scherpst van de snede geopereerd en heeft zij zich blootgesteld aan een geenszins te verwaarlozen kans dat het gedupeerden had terug moeten betalen.'  Essent is, zo stelt de rechter, ontsnapt aan een 'financiële nachtmerrie'. De Consumentenbond beraadt zich op vervolgstappen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.