Ads Top

UvA verleent Frans bedrijf PorphyChem licentie op nieuwe moleculen voor waterstofproductie

Innovation Exchange Amsterdam (IXA), het transferbureau van de UvA, heeft het Franse bedrijf PorphyChem de rechten verleend op commercialisatie van nieuwe moleculen voor de productie van waterstof. Onderzoekers van het Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS) ontwikkelden de synthese van deze 'metalloporfyrines', die het mogelijk maken op duurzame wijze waterstof te maken uit water met behulp van zonlicht .

PorhyChem uit Dijon heeft meer dan 35 jaar ervaring met porfyrinechemie. Het bedrijf zal de synthese van de nieuwe moleculen opschalen om ze vervolgens te commercialiseren.

De nieuwe moleculen zijn ontwikkeld door promovendus Hung-Cheng Chen van de Molecular Photonics groep van HIMS onder begeleiding van professor Fred Brouwer. Chen promoveerde eerder dit jaar op zijn proefschrift 'Solar fuels via artificial photosynthesis'. De vorming van brandstoffen via kunstmatige fotosynthese wordt gezien als een veelbelovende manier om schoon en duurzaam energie te produceren. De splitsing van water in zuurstof en waterstof door zonlicht via kunstmatige fotosynthese is op dit gebied de voornaamste uitdaging.

In hun onderzoek op het gebied van 'natuurgeïnspireerde katalyse' ontwikkelden Chen en Brouwer twee nieuwe moleculen die de werking van het natuurlijke fotosynthesepigment chlorofyl A nabootsen. Het zijn bijzonder stabiele metalloporfyrines die in de kunstmatige fotosynthese als 'sensiblisator' kunnen fungeren. Met behulp van zonlicht genereren ze elektronen die in staat zijn water te splitsen in waterstof en zuurstof.

Het voordeel van de nieuwe moleculen ten opzichte van veelgebruikte huidige fotosensibilisatoren is dat ze geen schaarse en dure metalen metalen bevatten. De Amsterdamse onderzoekers denken daarom dat er grote kansen op toepassing zijn. Samen met IXA dienden de onderzoekers op 26 februari van dit jaar een patentaanvraag in bij het Europees Octrooibureau. IXA hielp hen bij het zoeken naar partners om de nieuwe moleculen op de markt te brengen. Op 4 april werd de licentieovereenkomst getekend met het Franse chemiebedrijf PorphyChem.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.