Ads Top

Windpark Noordoostpolder stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor dorpen

Maandag vond de feestelijke overhandiging plaats van de eerste jaarlijkse bijdrage van 10.000 euro die vijf dorpen in de Noordoostpolder de komende 20 jaar gaan ontvangen van Windpark Noordoostpolder.

In totaal is dit in 20 jaar tijd 200.000 euro per dorp. De dorpen Creil, Espel, Nagele, Rutten en Tollebeek kunnen het bedrag besteden aan de promotie en ontwikkeling van hun dorp, bij voorkeur aan structurele projecten gekoppeld aan de dorpsvisies. De dorpsbelangen zullen de besteding van het geld verantwoorden in de jaarvergadering.

Zo kunnen inwoners van Creil tot 30 mei hun aanvragen indienen bij de Commissie Windmolengelden, mits ze voldoen aan de criteria opgesteld door de commissie. Het dorp Rutten heeft al gezamenlijk besloten om deze gift te gebruiken voor de te ontwikkelen Uni-Multi Functionele Accommodatie; een plek waar onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal, sport- en dorpshuis samenkomen.

Het windpark bestaat uit 86 windturbines op het land en in het water, die gezamenlijk jaarlijks circa 1,4 miljard kWh schone, duurzame elektriciteit opwekken. Genoeg om ruim 400.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Door participatie stimuleert het windpark tevens de lokale economie en zorgt het voor extra werkgelegenheid in de regio. Het windpark wordt tot stand gebracht door drie projectpartners: NOP Agrowind, Westermeerwind en RWE.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.