Ads Top

West-Overijssel maakt gezamenlijke strategie voor klimaatdoelen 2030

Bestuurders van gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerders in West-Overijssel hebben afspraken gemaakt over de regionale aanpak van de energietransitie. Aanleiding voor de afspraken is het nationale klimaatakkoord waarover momenteel wordt onderhandeld. Het klimaatakkoord leidt tot grote opgaven in de regio. Er moet op grote schaal duurzame elektriciteit worden opgewekt. Ook voor verwarming van gebouwen en woningen – nu vaak aardgas - worden duurzame alternatieven gezocht. De samenwerkende partijen gaan mét de samenleving op zoek naar de beste oplossingen. Deze worden opgeschreven in een zogeheten regionale energiestrategie (RES).

Marcel Blind (voorzitter van de Stuurgroep Energie Strategie West Overijssel): “De energietransitie is een enorme opgave, die iedereen gaat zien en voelen. We moeten belangrijke keuzes maken, die impact hebben op onze leefomgeving en het mooie landschap in onze regio. Tegelijkertijd is de RES een kans om hier als regio zelf het initiatief in te nemen en de lijnen uit te zetten.”

In alle besturen is gesproken over de concept-startnota voor de RES. Dit is het spoorboekje dat de samenwerkende partijen willen gebruiken om tot een regionale aanpak te komen.

Een belangrijke vraag is welke maatregelen voor inwoners acceptabel zijn. Er moet een goede balans gevonden worden tussen de bijdrage aan de energietransitie, de (maatschappelijke) kosten, de impact in het landschap en de maatschappelijke acceptatie. De energietransitie biedt West-Overijssel aan de andere kant ook heel veel kansen op het gebied van werk en het stimuleren van innovatie. Daarom wordt een adviesgroep gevraagd om mee te denken en te adviseren. In de adviesgroep zitten onder anderen VNO/NCW Midden, Natuur en Milieu Overijssel, Salland Wonen namens de woningcorporaties, het cluster Bio-energie Oost Nederland en LTO Noord. Omdat voor het opwekken, opslaan en transporteren van duurzame energie een stabiel energienetwerk noodzakelijk is, zijn ook de regionale netwerkbeheerders Rebo, Coteq en Enexis betrokken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.