Ads Top

Dunea en Stedin gaan nauwer samenwerken

Netbeheerders Dunea en Stedin gaan nauwer samenwerken, onder meer bij het vervangen van leidingen. Naast de gebruikelijke afstemming ‘in de straat’ zoeken de bedrijven meer synergie in planning. Dat beperkt kosten en hinder voor de omgeving.

De werkgebieden van Stedin (gas/elektra) en Dunea (drinkwater) overlappen elkaar in het westelijk deel van Zuid-Holland. Bij nieuwbouw is gezamenlijke aanleg van infra al georganiseerd. Ook bij individuele vervangingsprojecten in de straat wordt al regelmatig samengewerkt. Toch denken beide partijen dat er meer te winnen is. CEO Marc van der Linden (Stedin): “Een van de grote ergernissen bij onze klanten is de opengebroken straat. Zeker als dat meerdere keren kort achter elkaar gebeurt. Het waternet van Dunea en het energienet van Stedin liggen op veel plekken naast elkaar in de grond. Het ligt voor de hand dat we zoveel mogelijk de werkzaamheden samen uitvoeren om zo overlast voor de omgeving te verminderen en onze efficiëntie te vergroten.”

Naast het samen aanleggen en samen vervangen van infra ziet Dunea ook kansen op ander vlakken. Directeur Wim Drossaert (Dunea): “We opereren beiden in een stedelijke en sterk veranderende omgeving en bereiden ons voor op de toekomst. Hierin hebben we als netbeheerders vergelijkbare belangen. De energietransitie en grote bouwopgaven sturen ons naar meer synergie, zowel op operationeel niveau als op strategisch niveau. Ik denk dan bijvoorbeeld aan veranderende wetgeving, beschikbaarheid van technisch personeel en combinaties van diensten.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.