Ads Top

Regio Groningen adviseert lagere gaswinning dan voorgesteld door Wiebes

De Groningse overheden adviseren minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om voor het gasjaar 2019/2020 minder gas te winnen dan nu beschreven in de voorgestelde plannen (15,9 miljard m3 gas). Zij komen tot dit advies omdat er nog geen zichtbaar effect waarneembaar is van de genomen maatregelen voor de huidige afbouw van de gaswinning, schadeafhandeling én versterking. De Groningse overheden adviseren de minister verder om de maatschappelijke ontwrichtende gevolgen in Groningen van de gaswinning duidelijk mee te nemen in zijn afwegingen.

Zoals beschreven in de Mijnbouwwet vraagt de minister de Groningse overheden om advies te geven over de verschillende scenario’s die horen bij de voorgestelde gaswinning voor het komend gasjaar. Er zijn echter onvoldoende gegevens beschikbaar gesteld om goed inzicht te krijgen op de effecten van deze scenario’s. Het advies van de Groningse overheden is daarom gebaseerd op het voorzorgsprincipe ‘Better safe than sorry’.

Op 14 juni publiceert de minister op www.overheid.nl het zogeheten ontwerp-vaststellingsbesluit gasjaar 2019-2020. Van 14 juni tot en met 25 juli kunnen instanties en inwoners hierop reageren door een zienswijze in te dienen

Het advies aan minister Wiebes is in samenwerking opgesteld door de provincie Groningen, de gemeenten Appingedam, Delfzijl,  Groningen, Het Hogeland, Loppersum, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerkwartier en Westerwolde, de Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.