Ads Top

Regiobijeenkomsten Zeeland over energiestrategie

Het samenwerkingsplatform Zeeuws Energieakkoord organiseert drie regiobijeenkomsten over de eerste bouwstenen van de concept Zeeuwse Regionale Energiestrategie (RES). Hierin staat hoe we de klimaat- en energiedoelen in Zeeland kunnen invullen en halen zoals die internationaal zijn afgesproken in Parijs. Binnen welk tijdspad moeten we maatregelen treffen en wat leveren deze op aan CO2-reductie? Daar gaat de RES over.

Belangstellenden kunnen vanaf 20.00 uur binnenlopen en aansluiten bij de informatietafels. De bijeenkomsten hebben het karakter van een informatiemarkt. De voorzitters van de Zeeuwse sectortafels geven elk aan een tafel een toelichting op het proces en op de inhoud van de RES. Er is volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

De RES heeft de lange termijnblik gericht op 2030 met een doorkijk naar 2050. Zo zijn er drie Zeeuwse sectortafels ingericht, deze zijn: Elektriciteit, Gebouwde Omgeving en Mobiliteit. Door regionaal met elkaar samen te werken, kunnen kosten worden bespaard en daarmee kan de transitie naar duurzame energiebronnen betaalbaar worden gehouden. Het resultaat daarvan zijn de eerste bouwstenen van de Zeeuwse concept RES die de leden van het samenwerkingsplatform presenteren tijdens de regio-bijeenkomsten.

De initiatiefnemers van het Samenwerkingsplatform zijn: netbeheerder Enduris, Impuls Zeeland, Provincie Zeeland, Vereniging van Zeeuwse Gemeenten en waterschap Scheldestromen. Meer over dit platform en de Zeeuwse Regionale Energiestrategie leest u via www.zeeuwsenergieakkoord.nl.

De drie regiobijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en vinden plaats op:
22 mei in ZB Planbureau en Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg
27 mei in De Mythe, Bleekveld 1, Goes
3 juni in Bio Base Europe Training Center, Zeelandlaan 2, Terneuzen

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.