Ads Top

Europese subsidie voor omzetten broeikasgas naar waardevolle vloeibare chemicaliën

Een team van Utrechtse scheikundigen onder leiding van Prof. Bert Weckhuysen ontvangt een Proof of Concept-subsidie van 150.000 euro van de European Research Council. Met het geld gaan de onderzoekers aan de slag met het doorontwikkelen van methodes om CO2 om te zetten naar waardevolle vloeibare chemicaliën. De Proof of Concept-beurzen van de ERC zijn bedoeld om de commerciële en innovatieve potentie van door de ERC gefinancierde onderzoeksprojecten te verkennen.

De wereld heeft de noodzaak erkend om de uitstoot van kooldioxide (CO2) te verminderen om de opwarming van de aarde te beperken. Tegelijkertijd heeft de recente stijging van de productie van aardgas, een krachtiger broeikasgas dan CO2, de efficiënte omzetting van methaan (CH4) in vloeibare brandstoffen en basischemicaliën tot een belangrijk onderzoeksdoel gemaakt, vooral in een systeem dat ook op afgelegen gasbronnen kan werken. De omzetting van CH4 en CO2 zijn onderling verbonden doelen, omdat beide moeilijk te activeren C1-moleculen zijn.

Een veelbelovende strategie is de omzetting ervan in gemakkelijk te transporteren vloeibare chemicaliën, wat bijzonder aantrekkelijk is omdat deze omzetting niet alleen de uitstoot in de atmosfeer vermindert, maar ook chemische basisproducten oplevert die als brandstof of als precursor voor veel industriële processen kunnen worden gebruikt. Het project heeft tot doel een efficiënter proces te ontwikkelen dat direct in combo CH4 en CO2 wordt omgezet in hoogwaardige chemicaliën. Meer in het bijzonder zal een zeoliet ZSM-5 membraanreactor worden ontwikkeld, die een mengsel van CH4 en CO2 effectief kan omzetten in koolwaterstoffen, met name aromaten zoals benzeen, een veelzijdige platformmolecule voor de chemische industrie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.