Ads Top

Energiewacht Groep ontwikkelt Zonnepark Hessenpoort in Zwolle

Ondernemers op bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle krijgen nog dit jaar stroom van hun eigen zonnepanelen. Het zonnepark wordt gerealiseerd onder regie van Energiewacht Groep, servicepartnerbedrijf van Essent. Het park is een initiatief van de Coöperatie Zonneweide Hessenpoort waarin meerdere ondernemers op Hessenpoort participeren. Bij de ontwikkeling van het zonnepark wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de producten en diensten van lokale of regionale ondernemers.

Het zonnepark zal een grote bijdrage aan de verduurzaming van Hessenpoort leveren en nog dit jaar in bedrijf worden genomen.

Het zonnepark op Hessenpoort bestaat straks uit drie productievelden met in totaal 19.224 zonnepanelen, die jaarlijks ruim 6.000.000 kWh produceren. Dat is vergelijkbaar met het energieverbruik van 1.900 huishoudens.

Het zonnepark wordt eigendom van de Coöperatie Zonneweide Hessenpoort, die speciaal voor dit doel is opgericht. Meerdere ondernemers op Hessenpoort participeren als lid van deze coöperatie in het zonnepark. De voorbereidingen zijn twee jaar geleden gestart.

Het zonnepark maakt onderdeel uit van een plan om Hessenpoort in collectief verband vergaand te verduurzamen. Met een succesvolle SDE-subsidieaanvraag en een lening door het EnergieFonds Overijssel (EFO) is het gelukt de businesscase financieel sluitend te krijgen en kan de uitvoering beginnen.
In november 2018 werd de huurovereenkomst voor de grond door wethouder Monique Schuttenbeld van de gemeente Zwolle getekend. Het gaat om 6,6 hectare grond, voornamelijk gelegen onder hoogspanningsmasten. Deze locatie is minimaal de komende 15 jaar beschikbaar voor het zonnepark.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.