Ads Top

'Open warmtenetten zijn onmisbaar voor de energietransitie'

Warmtenetten zijn een belangrijke schakel in de omschakeling naar duurzame energiebronnen als biomassa, geothermie en restwarmte. Doordat huidige warmtenetten kleinschalig zijn, is er geen sprake van concurrentie tussen leveranciers en wordt het warmtetarief gebaseerd op de gasprijs.

HermanDeGroot Ingenieurs pleit voor open warmtenetten, waarbij meerdere leveranciers met elkaar concurreren op zowel prijs als duurzaamheid en kwaliteit van de geleverde warmte.

Een warmtenet - ook wel bekend als stadsverwarming - kan worden vergeleken met centrale verwarming, maar dan op het niveau van een wijk of stad. In plaats van zelf water te verwarmen met een cv-ketel op gas ontvangen huishoudens rechtstreeks warm water uit het warmtenet. Voor die warmte betaalt men niet meer dan wat een gemiddeld huishouden met een gasaansluiting betaalt voor gas. Die koppeling met de gasprijs wordt ook wel het ‘niet-meer-dan-anders-principe’ genoemd.

In de omschakeling van fossiele naar duurzame energiebronnen - ook wel de ‘energietransitie’ genoemd - vormen warmtenetten een belangrijke schakel. Via een warmtenet kan namelijk zeer efficiënt duurzame warmte uit bijvoorbeeld geothermie, restwarmte of biomassa worden getransporteerd. Huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet zijn wat dat betreft dus goed bezig, al helemaal als het warmtenet met duurzame energie wordt gevoed.

HermanDeGroot Ingenieurs vindt dat prijs voor warmte niet door de gasprijs moeten worden bepaald, maar door marktwerking. Die marktwerking kan bereikt worden door de bestaande warmtenetten met elkaar te verbinden tot open warmtenetten waar meerdere warmteleveranciers op zijn aangesloten. In tegenstelling tot de huidige situatie van lokale warmtenetten waarbij consumenten op één leverancier zijn aangewezen, moeten er dan meerdere warmteleveranciers met elkaar concurreren. Niet alleen op prijs, maar het liefst ook op de duurzaamheid en kwaliteit zoals bij elektriciteit ook het geval is.

Open warmtenetten zijn een grote kans voor onafhankelijke netbeheerders. Zij zorgen voor de aanleg en beheer van het netwerk en de verbinding tussen de energieleveranciers en de woningen. Voor het elektriciteit- en gasnet is dit al gebruikelijke situatie en het is tijd om die ook voor warmte te introduceren.

Open warmtenetten zijn volgens het bedrijf een zeer efficiënte manier om duurzame warmte te transporteren en de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Maar met de realisatie hiervan gaat tijd en inspanning gepaard. Daarom pleiten wij ervoor om nu al een start te maken met het verbinden van warmtenetten. Zo kunnen we in 2030 de grootstedelijke gebieden al van duurzame warmte voorzien.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.