Ads Top

Financiële sector buigt zich over CO2-beprijzing en biodiversiteit

Op initiatief van de Rabobank stelt een groep financiële instellingen hun economische bureaus beschikbaar om verder onderzoek te doen naar een CO2-beprijzing als instrument voor een ordelijke en geleidelijke energietransitie. Zij zullen dit doen als werkgroep onder het Platform voor Duurzame Financiering (PvDF).

Verschillende financiële instellingen hebben zich uitgesproken vóór beprijzing van CO2-uitstoot als effectiefste klimaatmaatregel. Er zijn echter nog veel vragen over hoe beprijzing de energietransitie het meest ten goede komt en tegelijkertijd zo verantwoord mogelijk is voor de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven. De werkgroep gaat de effecten van verschillende beleidsopties verder onderzoeken en hoopt hiermee de feitenkennis over verschillende varianten van beprijzing te vergroten. De werkgroep bouwt voort op onderzoek van DNB van oktober 2018 dat concludeerde dat de macro-economische gevolgen van een CO2-belasting te overzien zijn.

Onder leiding van de Nederlandse Waterschapsbank zal een tweede nieuwe werkgroep onder het PvDF zich buigen over het thema biodiversiteit. In de financiële sector groeit het besef dat biodiversiteit, net als het klimaat, een onderwerp van materieel belang is. Zo waarschuwde DNB begin dit jaar voor consequenties voor economische activiteit als gevolg van verlies van biodiversiteit. De afname van het aantal en de diversiteit van insecten leidt bijvoorbeeld tot vermindering van opbrengst voor gewassen. De werkgroep gaat de uitdagingen ten aanzien van biodiversiteit in kaart brengen en werken aan een sectorbrede aanpak. De werkgroep wil eind 2020 resultaat opleveren. In dat jaar eindigt de United Nations Decade on Biodiversity , het actieplan van de VN voor biodiversiteit.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.