Ads Top

Liander pakt eerste knelpunten in de Noordoostpolder aan

Om de eerste knelpunten in het net van de Noordoostpolder aan te pakken, verzwaart Liander het net in onder meer Ens, Urk, Emmeloord en Espel. Op verschillende locaties in deze gemeente gaat de netbeheerder de komende jaren dikkere kabels leggen, elektrische installaties versterken en nieuwe elektriciteitsverdeelstations bouwen. Dit zijn de eerste grote stappen om dit net te laten meegroeien met de snel stijgende vraag van bedrijven en particulieren naar elektrisch vermogen en de wens om meer zonnestroom terug te kunnen leveren aan het net.

De energietransitie stelt netbeheerders voor een enorme uitdaging. Het Nederlandse elektriciteitsnet is een van de betrouwbaarste ter wereld, maar niet ontworpen voor lokale teruglevering van grote hoeveelheden duurzaam opgewekte elektriciteit. De opkomst van lokale energie-opwek is al enige tijd gaande, maar onder invloed van sterk toegenomen subsidieregelingen (o.a. SDE+) is deze ontwikkeling de afgelopen periode versneld. Dit valt samen met economische groei die heeft gezorgd voor de komst van veel nieuwbouw, waaronder energie-intensieve bedrijven. Ook de opkomst van elektrisch vervoer is een extra factor die de vraag naar elektriciteit versterkt. De lange doorlooptijden van de aanleg van hoogwaardige infrastructuur zoals elektriciteitsverdeelstations zijn een extra complicerende factor.

Liander werkt met maatschappelijk geld dat zij zo efficiënt mogelijk moet besteden. Zou de netbeheerder het net op alle plaatsen verzwaren, dan wordt de energietransitie onbetaalbaar. Daarnaast is dit vanwege het landelijk tekort aan technici praktisch onhaalbaar. Daarom is het essentieel dat Liander exact en tijdig weet waar zonneweiden, windparken en energie-intensieve bedrijven gevestigd worden, zodat zij juist waar het nodig is het net kan versterken. Om onnodige investeringen en werk aan het net te voorkomen heeft Liander de afgelopen jaren diverse innovaties en slimme oplossingen ontwikkeld, bijvoorbeeld door de vraag naar elektriciteit beter over de dag te verdelen. De netbeheerder pleit voor aanpasing van wet- en regelgeving om deze oplossingen op grote schaal te kunnnen uitrollen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.